ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαλέξτε τον ιστοχώρο στον οποίο θέλετε να μεταβείτε. Η νέα ιστοσελίδα είναι πλήρως λειτουργική, βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία και σύντομα θα αποτελέσει τον κύριο ιστοχώρο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.