Καλώς ήρθατε στη διαδικτυακή πύλη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Η οργάνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας έχει οριστεί με το Π.Δ. 138 (ΦΕΚ 231/27-12-2010).

Σελίδα 1 από 77 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 > >> 

Σύσταση EQUINET - Συνηγόρου του Πολίτη για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της ρητορικής μίσους στις προεκλογικές εκστρατείες

εφαρμογή active help
ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ
Δασικοί χάρτες
Πορεία φακέλου πολίτη τρίτης χώρας
Αναρτήσεις ιδρυμάτων - κληροδοτημάτων - κοινωφελών περιουσιών που εποπτεύονται από τη Γ.Γ. Α.Δ.Θ.Σ.Ε.
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτημάτων στην Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσίων
Υποτροφίες Κληροδοτημάτων
Επιτροπή ελέγχου δαπανών και εκλογικών παραβάσεων
Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Παρακολούθηση ποιότητας υδάτων κολύμβησης
Νομοθετικό Πλαίσιο Υδατοκαλλιεργειών
Ανοικτά Δεδομένα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Οδηγίες Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr)

Προστασία από σεισμό

Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο
Οδηγίες προστασίας

Οδηγίες δασικών πυρκαγιών
για αγρότες και επαγγελματίες

Κάνε το δικό σου σχέδιο!
Οδηγίες προετοιμασίας για την κατάλληλη
αντιμετώπιση μιας καταστροφής

Δασικές πυρκαγιές - Προετοιμάσου

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς

Για ασφαλή θέρμανση το χειμώνα Προετοιμάσου!

Ταξιδεύεις το Χειμώνα Προετοιμάσου!

Οδηγίες προστασίας από έντονα καιρικά φαινόμενα

Δασικές πυρκαγιές: Οδηγίες προστασίας

112 Eυρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης

Οι μάσκες που χαμογελούν

25 χρόνια Πολιτικής Προστασίας

Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές

Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές

 

Οδηγίες προστασίας για δασικές πυρκαγιές στα Αγγλικά

Διαγωνισμοί - Προμήθειες

 

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών
(Τελευταία ενημέρωση: 21/1/2021)

Διαγωνισμός Καθαριότητας 2021
(Τελευταία ενημέρωση: 28/12/2020)

Διαγωνισμός δασοτεχνικού έργου "Καλλιέργεια και έργα βελτίωσης δασικού Φυτωρίου Αλιάρτου περιόδου 2020-2021"
(Τελευταία ενημέρωση: 27/11/2020)

Κατεδάφιση Αυθαιρέτων Κατασκευών
(Τελευταία ενημέρωση: 23/11/2020)

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων - ανακοίνωση για παράταση διαπραγμάτευσης
(Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2020)

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού, μελανωτήρων και γραφικής ύλης, για το έτος 2021
(Τελευταία ενημέρωση: 22/10/2020)

Συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για τη σύνταξη Διαχειριστικής Μελέτης Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Όσσας, 2020-2029
(Τελευταία ενημέρωση: 14/10/2020)

Ανακοίνωση για διαπραγμάτευση προμήθειας ειδών συντήρησης και παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς
(Τελευταία ενημέρωση: 15/09/2020)

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων για το έτος 2021
(Τελευταία ενημέρωση: 14/9/2020)

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ειδών συντήρησης, παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων, προμήθειας ελαστικών επίσωτρων και συσσωρευτών οχημάτων (2ος έτους 2020)
(Τελευταία ενημέρωση: 15/09/2020)

Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείο Θηβών έτους 2020"
(Τελευταία ενημέρωση: 29/07/2020)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λάρισας (Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Όσσας-Αμπελακίων) έτους 2020
(Τελευταία ενημέρωση: 23/07/2020)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λάρισας (Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Κάτω Ολύμπου) έτους 2020
(Τελευταία ενημέρωση: 23/07/2020)

Διαγωνισμός προμήθειας Η/Υ, φωτοαντιγραφικών συσκευών, usb tokens ψηφιακής υπογραφής και άλλου εξοπλισμού Τ.Π.Ε. για το έτος 2020
(Τελευταία ενημέρωση: 15/07/2020)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου Δημοσίων Δασών περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Ελασσόνας έτους 2020
(Τελευταία ενημέρωση: 20/07/2020)

Διαγωνισμός μίσθωσης μηχανημάτων για τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου του Δασαρχείου Αγιάς, έτους 2020
(Τελευταία ενημέρωση: 08/07/2020)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου του Δασαρχείου Λιβαδειάς έτους 2020
(Τελευταία ενημέρωση: 23/06/2020)

Διακηρύξεις μίσθωσης ακινήτων
(Τελευταία ενημέρωση: 23/06/2020)

Διαγωνισμός προμήθειας ειδών συντήρησης, παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων, προμήθειας ελαστικών επίσωτρων και συσσωρευτών οχημάτων έτους 2020
(Τελευταία ενημέρωση: 31/03/2020)

Συνοπτικοί Διαγωνισμοί Προμήθειας ζωοτροφών, πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών έτους 2020
(Τελευταία ενημέρωση: 29/4/2020)

Διαγωνισμός δασοτεχνικού έργου "Καλλιέργεια και έργα βελτίωσης δασικού Φυτωρίου Αλιάρτου περιόδου 2019-2020"
(Τελευταία ενημέρωση: 11/11/2019)

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας γραφικής ύλης, μελανωτήρων (τόνερ), εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού έτους 2020
(Τελευταία ενημέρωση: 14/2/2020)

Διαγωνισμός Καθαριότητας 2019-20
(Τελευταία ενημέρωση: 17/04/2019)

Διαπραγμάτευση για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων, λιπαντικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης
(Τελευταία ενημέρωση: 13/12/2018)

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τα έτη 2019-2020 (Τελευταία ενημέρωση: 18/4/2019)

Σύμβαση ΕΛΤΑ
(Τελευταία ενημέρωση: 5/03/2020)

 

Παλαιότεροι διαγωνισμοί

Δι@ύγεια