Μέγεθος κειμένου: A A

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΦΟΡΕΩΝ

προς τον πολίτη/προμηθευτή/συνεργαζόμενο φορέα

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας, προσπαθώντας να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών της, θέλει να ακούσει τη γνώμη σας και σας ζητά να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για να απαντήσετε στο παρόν ερωτηματολόγιο. Κάντε κλικ στο παρακάτω σημείο "Start Survey" για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο.