Καλώς ήρθατε στη διαδικτυακή πύλη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Η οργάνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας έχει οριστεί με το Π.Δ. 138 (ΦΕΚ 231/27-12-2010).

Σελίδα 1 από 68 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 > >> 
Σελίδα 1 από 87 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 > >> 

Σύσταση EQUINET - Συνηγόρου του Πολίτη για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της ρητορικής μίσους στις προεκλογικές εκστρατείες

εφαρμογή active help
ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ
Δασικοί χάρτες
Πορεία φακέλου πολίτη τρίτης χώρας
Αναρτήσεις ιδρυμάτων - κληροδοτημάτων - κοινωφελών περιουσιών που εποπτεύονται από τη Γ.Γ. Α.Δ.Θ.Σ.Ε.
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτημάτων στην Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσίων
Υποτροφίες Κληροδοτημάτων
Επιτροπή ελέγχου δαπανών και εκλογικών παραβάσεων
Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Παρακολούθηση ποιότητας υδάτων κολύμβησης
Νομοθετικό Πλαίσιο Υδατοκαλλιεργειών
Ανοικτά Δεδομένα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Οδηγίες Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr)

Προστασία από σεισμό

Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο
Οδηγίες προστασίας (2016)

Οδηγίες δασικών πυρκαγιών
για αγρότες και επαγγελματίες

Κάνε το δικό σου σχέδιο!
Οδηγίες προετοιμασίας για την κατάλληλη
αντιμετώπιση μιας καταστροφής

Δασικές πυρκαγιές - Προετοιμάσου

Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς

Για ασφαλή θέρμανση το χειμώνα Προετοιμάσου!

Ταξιδεύεις το Χειμώνα Προετοιμάσου!

Οδηγίες προστασίας από έντονα καιρικά φαινόμενα

Δασικές πυρκαγιές: Οδηγίες προστασίας

112 Eυρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης

Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές

Οδηγίες αυτοπροστασίας από καταστροφές

 

Οδηγίες προστασίας για δασικές πυρκαγιές στα Αγγλικά

Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Συνοπτικός διαγωνισμός για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου Δημοσίων Δασών περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Ελασσόνας έτους 2020
(Τελευταία ενημέρωση: 30/06/2020)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου του Δασαρχείου Λιβαδειάς έτους 2020
(Τελευταία ενημέρωση: 23/06/2020)

Διακηρύξεις μίσθωσης ακινήτων
(Τελευταία ενημέρωση: 23/06/2020)

Διαγωνισμός μίσθωσης μηχανημάτων για τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου του Δασαρχείου Αγιάς, έτους 2020
(Τελευταία ενημέρωση: 03/06/2020)

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών
(Τελευταία ενημέρωση: 02/06/2020)

Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Καθαίρεσης Αυθαιρέτων Κατασκευών
(Τελευταία ενημέρωση: 26/05/2020)

Διαγωνισμός Καθαριότητας 2021
(Τελευταία ενημέρωση: 24/04/2020)

Διαγωνισμός προμήθειας ειδών συντήρησης, παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων, προμήθειας ελαστικών επίσωτρων και συσσωρευτών οχημάτων έτους 2020
(Τελευταία ενημέρωση: 31/03/2020)

Συνοπτικοί Διαγωνισμοί Προμήθειας ζωοτροφών, πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών έτους 2020
(Τελευταία ενημέρωση: 29/4/2020)

Διαγωνισμός δασοτεχνικού έργου "Καλλιέργεια και έργα βελτίωσης δασικού Φυτωρίου Αλιάρτου περιόδου 2019-2020"
(Τελευταία ενημέρωση: 11/11/2019)

Συνοπτικός διαγωνισμός ανασύνταξης διαχειριστικού χάρτη του δημοσίου δασικού συμπλέγματος Όσσας - ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ
(Τελευταία ενημέρωση: 4/11/2019)

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας γραφικής ύλης, μελανωτήρων (τόνερ), εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού έτους 2020
(Τελευταία ενημέρωση: 14/2/2020)

Διαγωνισμός προμήθειας ειδών συντήρησης, παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων, προμήθειας ελαστικών επίσωτρων και συσσωρευτών οχημάτων
(Τελευταία ενημέρωση: 03/10/2019)

Διαγωνισμός μίσθωσης μηχανήματος για τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου του Δασαρχείου Ελασσόνας, έτους 2019
(Τελευταία ενημέρωση: 27/09/2019)

Διαγωνισμός μίσθωσης μηχανημάτων για τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου του Δασαρχείου Αγιάς, έτους 2019
(Τελευταία ενημέρωση: 19/08/2019)

Διαγωνισμοί μίσθωσης μηχανημάτων για τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου του Δασαρχείου Λάρισας, έτους 2019
(Τελευταία ενημέρωση: 23/07/2019)

Διαγωνισμός συντήρησης δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Θηβών, έτους 2019
(Τελευταία ενημέρωση: 08/07/2019)

Διαγωνισμός συντήρησης - καθαρισμού δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Λιβαδειάς, έτους 2019
(Τελευταία ενημέρωση: 01/07/2019)

Διαγωνισμός μίσθωσης ενός ισοπεδωτήρα-διαμορφωτήρα (GRADER) Δασαρχείου Ελασσόνας
(Τελευταία ενημέρωση: 24/06/2019)

Μεταφορά εξοπλισμού (Δ/νσης Δασών Ν. Εύβοιας)
(Τελευταία ενημέρωση: 15/7/2019)

Ανοιχτοί Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί προμήθειας γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και μελανωτήρων για το έτος 2019
(Τελευταία ενημέρωση: 04/07/2019)

Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας ζωοτροφών, πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών έτους 2019
(Τελευταία ενημέρωση: 03/05/2019)

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ειδών συντήρησης, παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων, προμήθειας ελαστικών επίσωτρων και συσσωρευτών οχημάτων
(Τελευταία ενημέρωση: 12/02/2019)

Διαγωνισμός δασοτεχνικού έργου "Καλλιέργεια και έργα βελτίωσης δασικού Φυτωρίου Αλιάρτου περιόδου 2018-2019"
(Τελευταία ενημέρωση: 02/11/2018)

Διαγωνισμός Καθαριότητας 2019-20
(Τελευταία ενημέρωση: 17/04/2019)

Διαπραγμάτευση για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων, λιπαντικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης
(Τελευταία ενημέρωση: 13/12/2018)

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τα έτη 2019-2020 (Τελευταία ενημέρωση: 18/4/2019)

Σύμβαση ΕΛΤΑ
(Τελευταία ενημέρωση: 5/03/2020)

 

Παλαιότεροι διαγωνισμοί

Δι@ύγεια