Καλώς ήρθατε στη διαδικτυακή πύλη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Η οργάνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας έχει οριστεί με το Π.Δ. 138 (ΦΕΚ 231/27-12-2010).

Σελίδα 1 από 62 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 > >> 

Εάν επιθυμείτε να αναζητήσετε δελτία τύπου, τα οποία είχαν δημοσιευθεί στον προγενέστερο δικτυακό τόπο του Φορέα, επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα από εδώ.

 

εφαρμογή active help
ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ
Δασικοί χάρτες
Πορεία φακέλου πολίτη τρίτης χώρας
Αναρτήσεις ιδρυμάτων - κληροδοτημάτων - κοινωφελών περιουσιών που εποπτεύονται από τη Γ.Γ. Α.Δ.Θ.Σ.Ε.
Υποτροφίες Κληροδοτημάτων
Επιτροπή ελέγχου δαπανών και εκλογικών παραβάσεων
Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Παρακολούθηση ποιότητας υδάτων κολύμβησης
Νομοθετικό Πλαίσιο Υδατοκαλλιεργειών
Ανοικτά Δεδομένα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

 

Οδηγίες προστασίας για δασικές πυρκαγιές στα Ελληνικά
Οδηγίες προστασίας για δασικές πυρκαγιές στα Αγγλικά
Οδηγίες προστασίας για δασικές πυρκαγιές στα Αγγλικά

Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Προμήθεια ειδών συντήρησης, παροχή εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων, προμήθεια ελαστικών επίσωτρων και συσσωρευτών
(Τελευταία ενημέρωση: 18/06/2018)

3ος Διαγωνισμός γραφικής ύλης έτους 2018
(Τελευταία ενημέρωση: 04/06/2018)

Σύμβαση ΕΛΤΑ
(Τελευταία ενημέρωση: 1/06/2018)

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών
(Τελευταία ενημέρωση: 20/06/2018)

Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για τους δασικούς χάρτες Ν. Μαγνησίας
(Τελευταία ενημέρωση: 24/05/2018)

Διακηρύξεις μίσθωσης ακινήτων
(Τελευταία ενημέρωση: 24/05/2018)

2ος Διαγωνισμός γραφικής ύλης έτους 2018
(Τελευταία ενημέρωση: 11/06/2018)

Παραχώρηση κατά χρήση του Δασικού χωριού στη θέση "Παπάδες - Κρύα βρύση"
(Τελευταία ενημέρωση: 26/03/2018)

Διαγωνισμός εργασιών συμπλήρωσης & διόρθωσης δασικών χαρτών Π.Ε. Καρδίτσας
(Τελευταία ενημέρωση: 25/04/2018)

Διαγωνισμός Καθαριότητας έτους 2018
(Τελευταία ενημέρωση: 24/05/2018)

Διαγωνισμός προμήθειας ειδών συντήρησης και παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων (1ος έτους 2018)
(Τελευταία ενημέρωση: 08/03/2018)

2ος Διαγωνισμός Προμήθειας Φυραμάτων έτους 2018
(Τελευταία ενημέρωση: 19/04/2018)

Νέος Διαγωνισμός γραφικής ύλης 2018
(Τελευταία ενημέρωση: 06/03/2018)

Διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2018
(Τελευταία ενημέρωση: 28/02/2018)

Διαγωνισμός Προμήθειας Φυραμάτων έτους 2018
(Τελευταία ενημέρωση: 29/12/2017)

Συνοπτικός Διαγωνισμός Ανάθεσης εργασιών σχετικών με τους Δασικούς Χάρτες της ΠΕ Τρικάλων
(Τελευταία ενημέρωση: 15/12/2017)

Νέος Διαγωνισμός προμήθειας Η/Υ και εξοπλισμού Τ.Π.Ε.
(Τελευταία ενημέρωση: 05/12/2017)

Διαγωνισμός προμήθειας Η/Υ και εξοπλισμού Τ.Π.Ε.
(Τελευταία ενημέρωση: 26/10/2017)

Διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων δασοπροστασίας έτους 2017
(Τελευταία ενημέρωση: 18/10/2017)

Διαγωνισμός Καθαριότητας 2017-18
(Τελευταία ενημέρωση: 23/05/2017)

 

Παλαιότεροι διαγωνισμοί

Δι@ύγεια