Μέγεθος κειμένου: A A

Το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης, το οποίο υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει έδρα τη Λάρισα και είναι αρμόδιο ιδίως για τη διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών επιμόρφωσης του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την κατάρτιση και εφαρμογή κάθε μορφής προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού και τη συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και άλλες σχολές του δημοσίου.

Έχει ως αποστολή   την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών στους δημόσιους φορείς της εδαφικής του περιφέρειας, τη διαμόρφωση των αναγκαίων σχεδίων εκπαίδευσης, τον προγραμματισμό, την αξιολόγηση και την μέτρηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επιμόρφωσης που αναπτύσσονται  και υλοποιούνται  στην περιοχή ευθύνης του, καθώς και την ενημέρωση και πληροφόρηση των φορέων του δημοσίου σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.

Πληροφορίες για τον προγραμματισμό επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΙΝ.ΕΠ., θα βρείτε κάνοντας κλικ εδώ.

Για την ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ., επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα κάνοντας κλικ εδώ.