Μέγεθος κειμένου: A A

Ο τομέας Αποκατάστασης Πυρόπληκτων (Τ.Α.Π.) Ν. Εύβοιας συστάθηκε και λειτουργεί στο Νομό Εύβοιας με την αρ. οικ. 6995/Α312/31-10-2007 «Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Πυρόπληκτων στο Νομό Εύβοιας» απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Με την αρ. Δ17α/02/279/Φ.2.2.1/31-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΙΨΠ1-ΨΕΓ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 129 του N.4199/2013 (ΦΕΚ Α'/216) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπάχθηκε διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και εντάχθηκε στην οργανωτική δομή της ως αυτοτελές τμήμα υπαγόμενο στο Γενικό Γραμματέα και έχει έδρα τη Χαλκίδα.