Μέγεθος κειμένου: A A

Στην αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας υπάρχουν τέσσερα αυτοτελή τμήματα τα οποία υπάγονται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας–ΠΣΕΑ

Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Αυτοτελές Τμήμα Αποκατάσταση Πυρόπληκτων Ν. Εύβοιας