Μέγεθος κειμένου: A A

Το Γραφείο Συντονιστή επικουρεί τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων του.

  • Έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και την τήρηση των σχετικών αρχείων,
  • οργανώνει την επικοινωνία του με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες και μελετά ειδικά θέματα, σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του.

Η στελέχωση του Γραφείου του Συντονιστή γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου ανήκουν επίσης:

  • Η πληροφόρηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,
  • η μέριμνα δημοσιογραφικής κάλυψης γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος για την ενημέρωση της κοινής γνώμης,
  • η ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης για ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας,
  • η μέριμνα για την επαφή του Συντονιστή και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτόν, με τα μέσα ενημέρωσης και η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε δημοσιογράφους.