Μέγεθος κειμένου: A A

Περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας

Με την αριθ. 201/9053/24-01-2020 (Α.Δ.Α.:ΩΝ0ΤΟΡ10-Ξ2Π) (ΦΕΚ 72/Δ/14-02-2020) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε. κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης του συνόλου της περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 ν. 3889/2010.

Πληροφορίες :
Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων Δ/νσης Δασών Καρδίτσας
Χαρ. Φλωράκη Τέρμα 43100,Καρδίτσα
Τηλ. Επικοινωνίας: 2441080144, fax: 2441040857

 

Περιφερειακή ενότητα Λάρισας

Με την αριθ. 7068/229076/21-12-2017 (ΦΕΚ 14/Δ/2-2-2018) (ΑΔΑ:7ΗΙ2ΟΡ10-43Π) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε. κυρώθηκε μερικώς ο Δασικός Χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας πλην των  προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ Αμπελώνος, Αργυροπουλίου, Γιάννουλης, Τυρνάβου  και Φαλάνης.

Πληροφορίες:
Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων Δ/νσης Δασών Λάρισας
Σωκράτους 103, 41336, Λάρισα
Τηλ. Επικοινωνίας: 2410554663, fax: 2410554662

 

Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας

Με την αριθ. 4429/229114/21-12-2017 (ΑΔΑ: Ω7ΟΞΟΡ10-ΣΟΚ) (ΦΕΚ 30/Δ/8-2-2018) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε. κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας.

Πληροφορίες:
Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων Δ/νσης Δασών Ευβοίας
5ο χλμ Χαλκίδας-Αρτάκης, Λεωφόρος Γ. Παπανδρέου, 34132 Χαλκίδα
Τηλ. Επικοινωνίας: 2221084221(8), fax: 2221062510

 

Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων

Με την αριθ. 181/10619/24-1-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΖ7ΟΡ10-Θ63) (ΦΕΚ 109/Δ/10-3-2020) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε. κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 ν. 3889/2010.

Με την αριθ. 5073/229085/21-12-2017 απόφαση (ΦΕΚ Δ/54/14-2-2018) του Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε. κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου.

Πληροφορίες :

Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων Δ/νσης Δασών Μαγνησίας

Ξενοφώντος 1, 38333, Βόλος

Τηλ. Επικοινωνίας: 2421039112,  fax: 2421039107

 

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας

Με την αριθ. οικ. 5198/229081/21-12-2017 (ΑΔΑ: 7Ξ3ΥΟΡ10- Τ49) (ΦΕΚ 25/Δ/07-02-2018) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε. κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης της Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

Πληροφορίες:
Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων Δ/νσης Δασών Φθιώτιδας
1ο χλμ Ν.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, 35133, Λαμία
Τηλ. Επικοινωνίας: 2231053021, fax: 2231022410

 

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Με την αριθ. 1782/82098/23-5-2019 (ΑΔΑ: 6ΤΖΣΟΡ10-ΠΤΨ) (ΦΕΚ 311/Δ/11-6-2019) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε. απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε. κυρώθηκε μερικώς ο δασικός χάρτης του συνόλου της περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Τρικάλων Π.Ε. Τρικάλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 ν. 3889/2010.

Πληροφορίες:
Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων Δ/νσης Δασών Τρικάλων
Κολοκοτρώνη 30, 42132,Τρίκαλα
Τηλ. Επικοινωνίας: 2431063461,2431063462, fax: 2431063469


 

Περισσότερες πληροφορίες για τις περιοχές που αναρτώνται δασικοί χάρτες και την υποβολή αντιρρήσεων, μπορείτε να βρείτε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ΕΚΧΑ Α.Ε., ακολουθώντας τις διαδρομές:

 

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της "Ελληνικό Κτηματολόγιο" δημοσιοποιούνται και τηρούνται οι (μερικώς και ολικώς) κυρωμένοι δασικοί χάρτες.

http://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/

Στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο, θα παρέχεται επιπλέον, ελεύθερη πρόσβαση για κάθε ενδιαφερόμενο και στα χωρικά δεδομένα των κυρωμένων δασικών χαρτών.

 


 

Ανακοινώσεις Διευθύνσεων Δασών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

 

Ανακοινώσεις αναρτήσεων Δασικών Χαρτών έτους 2020

(13/3/2020) Μερική κύρωση του δασικού χάρτη των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

(25/2/2020) Μερική κύρωση δασικού χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Καρδίτσας Π.Ε. Καρδίτσας (άρθρο 17 ν. 3889/2010).

 

Ανακοινώσεις έτους 2019

(22/11/2019) Τροποποίηση της Απόφασης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων.

(21/11/2019) Τροποποίηση της Απόφασης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων.

(05/09/2019) Tροποποίηση της Απόφασης με θέμα "Ανάρτηση του δασικού χάρτη των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων και πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του" .

(05/09/2019) Τροποποίηση της Απόφασης με θέμα "Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του" ως προς την καταληκτική ημερομηνία.

(01-03-2019) Ανακοίνωση ανάρτησης του δασικού χάρτη των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων και πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

(01-03-2019) Ανακοίνωση ανάρτησης Δασικού Χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων.

 

Ανακοινώσεις έτους 2018

Ανακοινώσεις έτους 2017

Τέταρτη τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών

Τροποποίηση του με αριθμό πρωτ. 2586/122486/4-8-2017 εγγράφου της Δ/νσης Δασών Ν. Λάρισας περί παράτασης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του αναρτημένου Δασικού Χάρτη.

(25-09-2017) Τροποποίηση της Aπόφασης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Μαγνησίας (εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου) και πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Τρίτη τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών

(09-08-2017) Τροποποίηση της Aπόφασης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Μαγνησίας (εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου) και πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

(04-08-2017) Ανακοίνωση Τροποποίησης της απόφασης Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (πλην των Ο.Τ.Α. Αμπελώνος, Αργυροπουλίου, Γιάννουλης και Φαλάνης) και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αυτών

 

Δεύτερη τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών

(29-06-2017) Τροποποίηση της Aπόφασης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Μαγνησίας και πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

(29-06-2017) Ανακοίνωση Τροποποίησης της απόφασης Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (πλην των Ο.Τ.Α. Αμπελώνος, Αργυροπουλίου, Γιάννουλης και Φαλάνης) και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αυτών

(28-06-2017) Ανακοίνωση τροποποίησης απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων

 

Πρώτη τροποποίηση καταληκτικών ημερομηνιών

(24-04-2017) Ανακοίνωση Τροποποίησης της με αριθμό πρωτ. 1030/56403/7-4-2017 τροποποιητικής απόφασης Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (πλην των Ο.Τ.Α. Αμπελώνος, Αργυροπουλίου, Γιάννουλης και Φαλάνης) και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αυτών

(07-04-2017) Ανακοίνωση Τροποποίησης της Απόφασης Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας πλην των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Αμπελώνος, Αργυροπουλίου, Γιάννουλης και Φαλάνης και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου τους

(04-04-2017) Ανακοίνωση Τροποποίησης της Απόφασης Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του>

(03-04-2017) Ανακοίνωση τροποποίησης απόφασης ανάρτησης δασικού χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων

 

Αρχικές ανακοινώσεις

(15-02-2017) Ανακοίνωση ανάρτησης του δασικού χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α.: Αλοννήσου, Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Σκιάθου και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

(09-02-2017) Ανακοίνωση Ανάρτησης Δασικού Χάρτη της Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

(03-02-2017) Ανακοίνωση Ανάρτησης Δασικού Χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας πλην των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ Αμπελώνος, Αργυροπουλίου, Γιάννουλης, Τυρνάβου και Φαλάνης, συνολικής έκτασης 5.104.414 στρ. και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων

(20-01-2017) Ανακοίνωση Ανάρτησης Δασικού Χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και πρόσκλησης υποβολής αντιρρήσεων