Μέγεθος κειμένου: A A

Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας διακηρύσσει την με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή Αναδόχου του έργου «Εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών εντός δασικών εκτάσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Ευβοίας)», προϋπολογισμού 36.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 24-7-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Θεοδωράτου & Βέλλιου 35100, Λαμία , (2ος όρ.).

Τα τεύχη δημοπράτησης και περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Θεοδωράτου & Βέλλιου 35100 Λαμία , Τηλ.: 2231043191 & 2231037963 και από ώρα 8:30 π.μ. έως 13:00μ.μ.

Διαβάστε την περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού, όπως δημοσιεύτηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ψ47ΕΟΡ10-ΚΗ4).