Μέγεθος κειμένου: A A

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και είναι αρμόδια ιδίως για το σχεδιασμό και την οργάνωση σε θέματα πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για το συντονισμό όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας έχει έδρα τη Λάρισα και απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα, τα οποία έχουν επίσης έδρα τη Λάρισα:

Τμήμα Σχεδιασμού και Πρόληψης

Είναι αρμόδιο ιδίως για τη μέριμνα κατάρτισης σχεδίων αντιμετώπισης κινδύνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας με προγράμματα, μέτρα και δράσεις που αφορούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικούσχεδιασμού πολιτικής προστασίας.

Τμήμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης
Είναι αρμόδιο ιδίως για την αντιμετώπιση των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, για το συντονισμό όλων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του δημόσιου, ιδιωτικού δυναμικού και μέσων, καθώς και την αποκατάσταση των ζημιών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Σωκράτους 111, 41336, ΛΑΡΙΣΑ   Κάντε κλικ για να προβάλλετε το σημείο με χρήση Google Maps

Τηλ. 2413 503624, 2413 503603

fax: 2413 503669

e-mail: polprostasia@apdthest.gov.gr

 


Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Τηλ. 210-3359002, 210-3359003

URL: www.civilprotection.gr