Μέγεθος κειμένου: A A

Παραλάβαμε το Ε.Σ.Π.Α. της Θεσσαλίας τον Δεκέμβριο του 2009 με ποσοστό απορρόφησης της τάξης του 7,5 % για το εκχωρηθέν ποσό στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Θεσσαλίας, και του 9,0 % για όλο το Πρόγραμμα της Θεσσαλίας, και το παραδίδουμε στις 30-06-2011 με απορρόφηση της τάξης του 20 % και 26% αντίστοιχα.

Από τα 529 εκ.ευρώ Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος, η Ε.Δ.Α. Θεσσαλίας - που ανήκε έως 30-06-2011 στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματέως Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας -διαχειρίζεται ποσό 432 εκ.ευρώ.

Η εξέλιξη των μεγεθών για το ποσό αυτό (432 εκ.ευρώ) στις 30-06-2011 είναι η ακόλουθη :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ: ποσοστό 100,44% επί του εκχωρημένου ποσού του Προγράμματος έχει προκηρυχθεί από την Ε.Δ.Α.Π.Θ. για υποβολή προτάσεων έργων από τους εν δυνάμει Δικαιούχους του Προγράμματος. Στις 30/06 το προς διάθεση ποσό σε Προσκλήσεις είναι 49,67 εκ. ευρώ.

ΕΝΤΑΞΕΙΣ: έχουν ενταχθεί Πράξεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 98,33% επί του εκχωρημένου ποσού του Προγράμματος ή ποσού ύψους 424,8 εκ.ευρώ Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ: το ποσό των Νομικών Δεσμεύσεων (Συμβάσεων) που έχουν συναφθεί και καταχωρηθεί από την Ε.Δ.Α.Π.Θ. στο Ο.Π.Σ. ανέρχεται σε ποσοστό 38,90% επί του εκχωρημένου ποσού του Προγράμματος ή ποσού ύψους 168,043 εκ.ευρώ Συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης.

ΔΑΠΑΝΕΣ: οι δαπάνες ανέρχονται σε 86,5 εκ. ευρώ Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη, που αντιστοιχεί σε ποσοστό απορρόφησης 20% επί του εκχωρημένου ποσού.

 

Παραδίδουμε λοιπόν το Πρόγραμμα της Θεσσαλίας στο Ε.Σ.Π.Α. στην Αιρετή Περιφέρεια , αφενός μεν με δαπάνες σημαντικού ύψους και σύμφωνα με τις προβλέψεις και τους στόχους που είχαν τεθεί, από τις μεγαλύτερες μεταξύ των Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α., αφετέρου έτοιμο διαχειριστικά για προώθηση νέων δαπανών από τα ήδη ενταγμένα έργα αλλά και τα προς ένταξη έργα στο πλαίσιο των Προσκλήσεων που ενεργοποιήθηκαν και για τις οποίες υπήρξε αναλυτικότερη συνεργασία με το σύνολο των Φορέων που τους αφορούν.

Παράλληλα, απομένει ποσό προς διάθεση στο Πρόγραμμα ύψους 148 εκ. ευρώ (με υπολογισμό των εκπτώσεων που δόθηκαν ή αναμένεται να δοθούν στους διαγωνισμούς των δημοσίων έργων), προκειμένου η Αιρετή Περιφέρεια να σχεδιάσει που θα το κατευθύνει μέσω της «Αναθεώρησης» του Προγράμματος που θα γίνει μέσα στο 2011.

Μέχρι σήμερα η διαχείριση του Προγράμματος ήταν πλήρως σύμφωνη με τον σχεδιασμό του, σε συνέργεια και συνεργασία με τα Τομεακά Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α., χωρίς καταλογισμούς ή σημαντικές συστάσεις από τους ελέγχους που δέχτηκε, με ειδική αναφορά στο σημείο αυτό στο συστημικό έλεγχο που δέχτηκε το πρόγραμμα από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου τον Οκτώβριο του 2010.

 

Η συνεργασία της Διαχειριστικής Αρχής Θεσσαλίας υπό τη Γενική Γραμματέα καθ΄ολη τη διάρκεια και έως τις 30/06 με τους Φορείς του Προγράμματος ήταν συνεχής και ουσιαστική.

Εντοπίσαμε προβλήματα σε έργα που είχαν ενταχθεί και δρομολογήσαμε λύσεις τους. Εντοπίσαμε νέα έργα ώριμα και σημαντικά για τη Θεσσαλία και προωθήσαμε την ένταξή τους στο Ε.Σ.Π.Α. Συνεργαστήκαμε και κατευθύναμε τους Φορείς σε ενέργειες και συνεργασίες για προώθηση έργων τους για πλήρη ωρίμανση και χρηματοδότηση.

Ενδεικτικά σε αυτά και ως προς το Πρόγραμμα της Θεσσαλίας, αναφέρουμε :

 • έγιναν όλες οι ενέργειες που απαιτούνταν για τη συνέχιση των έκπτωτων και διαλυθέντων εργολαβιών στον Οδικό Άξονα Λάρισα – Τρίκαλα , με εκκαθάριση των παλιών εργολαβιών της Δ.Ε.Κ.Ε. – Δ.Δ.Ε. , εξασφάλιση χρηματοδότησης για τις νέες εργολαβίες, ολοκλήρωση διαδικασιών έγκρισης «Μεγάλου Έργου» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ολοκλήρωση των 3 Διαγωνισμών και προώθησης σε υπογραφή Συμβάσεων και τέλος Τροποποίηση των Αποφάσεων Ένταξης των 2 σχετικών Πράξεων και ένταξη της συνέχειας των έργων στο Ε.Σ.Π.Α.

 • ένταξη σημαντικών οδικών έργων στις περιοχές των Τρικάλων (Οδικό Κύκλωμα Μετεώρων) και της Καρδίτσας (οδός Βλάσι – Ιερά Μονή Σπηλιάς , Παράκαμψη Μπελοκομύτη, Παρακάμψεις Αρτεσιανού – Ριζοβουνίου).

 • Ένταξη 4 μεγάλων οδικών έργων της Θεσσαλίας : 1) παράκαμψη Καρδίτσας : τμήμα Φαναρίου – Ταυρωπού, 2) Ε.Ο.Τρικάλων – Άρτας : γέφυρα Καραβόπορου έως Λυγαριά, 3) παράκαμψη Λάρισας : οδός Καράγιωργα, 4) παράκαμψη Λάρισας : Β΄γέφυρα Πηνειού έως οδό Κοζάνης. Οι αντίστοιχοι Διαγωνισμοί τον Ιούνιο του 2011 βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης.

 • Ένταξη έργων εκπαίδευσης ( νηπιαγωγεία, κτίρια Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης) και Γ΄βάθμιας Εκπαίδευσης που αφορούν τόσο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας όσο και στο Τ.Ε.Ι. μετά από συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και τους φορείς των έργων, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Έργα εξωτερικού υδραγωγείου που εξασφαλίζουν πόσιμο νερό ποιότητας σε Τύρναβο και παραλιακούς οικισμούς Μελιβοίας και Νέσσονος, Ελασσόνα, οικισμούς πέριξ της Λίμνης Πλαστήρα και οικισμούς περιοχής Καρδίτσας από τον Κεντρικό και Βόρειο κλάδο δικτύου από Λίμνη Πλαστήρα, στους οικισμούς και περιοχές Νοτίου Πηλίου. Ένταξη μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και ΣΧΟΑΑΠ. Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Κραυσίδωνα και Ξηριά στην περιοχή του Βόλου. Έργα «πρασίνου» στα μεγάλα αστικά κέντρα της Θεσσαλίας,

 • Έργα Πολιτισμού με Φορέα Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού – Τουρισμού, μετά από πλήρη συνεργασία με το Υπουργείο , για τη διάσωση και ανάδειξη σημαντικών πολιτιστικών μνημείων στη Θεσσαλία. Επίσης, εντάχθηκαν έργα Πολιτισμού σε Λάρισα , Βόλο και Καρδίτσα με Φορείς τους αντίστοιχους Δήμους.

 • Έργα υγείας , όπως οι 4 κινητές Μονάδες της 5ης Υ.Π.Ε. , η πτέρυγα Ψυχιατρικής στο Νοσοκομείο Καρδίτσας και αντίστοιχη στου Βόλου, 13 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στη Θεσσαλία, μαγνητικός τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αξονικός τομογράφος στο Νοσοκομείο Καρδίτσας καθώς και άλλα σημαντικά έργα προτεραιότητας για τη Θεσσαλία. Παράλληλα, υποστηρίξαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας την ωρίμανση των έργων Υγείας για προώθηση ένταξής τους στο Πρόγραμμα.

 • Προωθήσαμε το έργο του Προαστικού Σιδηρόδρομου στη Θεσσαλία , και ως α΄φάση το τμήμα Λάρισα – Βόλο , για ένταξη στο χρηματοδοτικό μηχανισμό Jessica. Έχουν ήδη δεσμευτεί από το Πρόγραμμα πόροι ύψους 20 εκ.ευρώ.

Σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία , δρομολογήσαμε μεγάλα έργα της Θεσσαλίας για ένταξη σε Τομεακά Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α. Ενδεικτικά αναφέρουμε :

 • «Φράγμα Μαυρομάτι» : ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ένταξής του στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. του Υπουργείου Περιβάλλοντος , με εκχώρηση του ποσού των 15 εκ.ευρώ για διαχείριση στην Διαχειριστική Αρχή της Θεσσαλίας.

 • Αποχέτευση παραλίμνιων οικισμών Λίμνης Πλαστήρα : εξασφαλίσαμε τη δέσμευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη χρηματοδότηση του έργου. Αυτή υλοποιήθηκε με δημοσίευση Πρόσκλησης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. για έργα που αφορούν στην κατηγορία του εν λόγω έργου. Συνεργαστήκαμε με τον Δήμο Πλαστήρα (φορέας του έργου) και την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας, για την πλήρη ωρίμανση του έργου. Εντέλει το έργο υποβλήθηκε για ένταξη στο Πρόγραμμα του Υπουργείου και τελούμε εν αναμονή έκδοσης της σχετικής Απόφασης Ένταξης.

 • Αποχέτευση οικισμών πέριξ του Παγασητικού κόλπου : με αντίστοιχες διαδικασίες, αναμένουμε σήμερα την έκδοση της Απόφασης Ένταξης του έργου.

 • Παράκαμψη Βόλου, τμήμα Γορίτσα έως Αγριά : η ολοκλήρωση του «έργου – γέφυρα» από το Γ΄Π.Ε.Π.Θεσσαλίας θα γίνει μέσα από το Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών «Προσπελασιμότητα» , απελευθερώνοντας τους αντίστοιχους πόρους από το Πρόγραμμα της Θεσσαλίας. Βρισκόμαστε εν αναμονή έκδοσης της σχετικής Απόφασης Ένταξης.

 • Αεροδρόμιο Σκιάθου : επιτύχαμε τη συμφωνία του Υπουργείου Υποδομών για την ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. του εν λόγω έργου, που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2010.

 • Σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, προωθούνται μέσω του Υπουργείου μελέτες που αφορούν σε σημαντικά οδικά τμήματα της Θεσσαλίας , όπως : Άξονας Λάρισα – Κοζάνη και προς Φλώρινα , Νίκη. Άξονας Λάρισα – Φάρσαλα . Εθνική οδός Τρικάλων – Άρτας , τμήμα Γέφυρα Αλεξίου έως Αρματολικό , σύνδεση με Άρτα. Παράκαμψη Αγριάς Βόλου. Παράλληλα, συνεργασία έγινε και για την ανάληψη έργων οδικών του Προγράμματος της Θεσσαλίας από το Ε.Π. «Προσπελασιμότητα» προκειμένου να εξασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι για τη Θεσσαλία και να αναληφθεί μέρος της υπερδέσμευσης του Άξονα 1 του Προγράμματος. Τέλος, συζητήθηκαν νέα οδικά έργα, ώριμα, για ένταξη στο Πρόγραμμα της «Προσπελασιμότητας».

 

Η συνεργασία με τους Φορείς στη Θεσσαλία , ανέδειξε αφενός ανάγκες για υλοποίηση έργων, αφετέρου δε ώριμα έργα , που προσπαθήσαμε να προωθήσουμε για ένταξη. Ενδεικτικά αναφέρουμε :

 • έργα «πρασίνου» : έχουν ήδη ενταχθεί σε πρωτεύουσες της Θεσσαλίας. Διαπιστώθηκε ωριμότητα και σκοπιμότητα υλοποίησης έργων αυτής της κατηγορίας, τόσο στις ίδιες μεγάλες πόλεις όσο και σε μικρότερα αστικά κέντρα 2ου και 3ου επιπέδου. Για το λόγο αυτό εκδώσαμε σχετική Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων. Αναμένονται έργα σημαντικά, όπως αυτό του Βόλου που αφορά στην ανάπλαση – αξιοποίηση περιοχής ιδιοκτησίας Ο.Ε.Κ., του Δήμου Λαρισσαίων που αφορά στην ανάπλαση περιοχής τάφρου Χατζηχαλάρ, του Δήμου Τρικκαίων που αφορά στην ανάπλαση πρανών και περιοχής πέριξ Παλαιών Φυλακών στο Ληθαίο, αλλά και πολλά άλλα έργα σε μικρότερους οικισμούς.

 • Έργα «πολιτισμού» των Δήμων : διαπιστώθηκε η σκοπιμότητα των έργων αυτών που αναμένεται να προσδώσουν πολιτιστικό προορισμό και ανάπτυξη στα οικιστικά κέντρα της Θεσσαλίας, οπότε και για το λόγο αυτό, προωθήσαμε για έγκριση από το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας τη μεταφορά πόρων από άλλους κωδικούς του Προγράμματος για την ενίσχυση του εν λόγω Κωδικού. Αναμένονται έργα σημαντικά, όπως αυτό του Δήμου Τρικκαίων που αφορά στη μετατροπή των Παλαιών Φυλακών Τρικάλων σε Μουσείο Β.Τσιτσάνη, αλλά και άλλων Δήμων.

 • Έργα «προστασίας και ανάπτυξης φυσικής κληρονομιάς»: εκδώσαμε Πρόσκληση προς τους εν δυνάμει Δικαιούχους, προκειμένου να προωθήσουν για ένταξη έργα που θα αναδείξουν περιοχές φυσικού κάλους στις περιοχές τους.

 • «Οδοί πρόσβασης σε Χ.Υ.Τ.Α. και Σ.Μ.Α.» : προκηρύχθηκε Πρόσκληση για να καλύψει τις διαπιστωμένες ανάγκες μη πλήρους λειτουργικής πρόσβασης σε θέσεις απόρριψης απορριμμάτων , όπως π.χ. στο Σ.Μ.Α. Πύλης, στο Χ.Υ.Τ.Α. Αργαλαστής κ.α.

 • «Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων» : μετά από συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης αλλά και τους Δήμους και Σχολεία που αφορά, προκηρύχθηκε σχετική Πρόσκληση και αναμένεται η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση ενός σοβαρού διαπιστωμένου ζητήματος.

 • «Οδική ασφάλεια» : προκηρύχθηκε Πρόσκληση για προμήθεια οχημάτων Αστυνομίας στη Θεσσαλία, μετά από αίτημα και συνεργασία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

 • «Κοινωνικές υποδομές» : προκηρύχθηκε πρόσκληση. Αναμένονται προτάσεις που αφορούν σε κάλυψη σημαντικών ζητημάτων του τομέα, όπως Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων, ΚΕΘΕΑ κ.α.

Σε ότι αφορά στην «Διαχειριστική Επάρκεια» των Δικαιούχων του Ε.Σ.Π.Α., αξιολογήθηκαν και χορηγήθηκε η Βεβαίωση Επάρκειας σε σημαντικό αριθμό Φορέων, σχεδιάστηκαν και υποστηρίχθηκαν «Προγραμματικές Συμβάσεις Ν.3614/07» για φορείς μη επαρκείς για προώθηση έργων τους, υπήρξε πλήρης ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων Φορέων και τέλος προκηρύχθηκε Πρόσκληση τον Ιούνιο του 2011 για υποβολή φακέλων για λήψη Επάρκειας για τους Φορείς που καλύπτουν τις σχετικές προδιαγραφές μετά τον Νόμο του Καλλικράτη.

Υπήρξε πλήρης συνεργασία με το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας, τόσο σε ότι αφορά σε θέματα προώθησης του Προγράμματος της Θεσσαλίας, επίλυσης ζητημάτων που ανέκυπταν , αλλά και όλων των θεμάτων που άπτονται των Χρηματοδοτήσεων και Ενιαίου Λογαριασμού Ε.Σ.Π.Α. για την εξασφάλιση ομαλής ροής πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων σε όλα τα έργα, με υποστήριξη και όλων των Φορέων και Υπηρεσιών που εμπλέκονταν με το ζήτημα αυτό.

 

Παράλληλα με τα παραπάνω, αναφέρουμε ότι στην περίοδο διαχείρισης του Προγράμματος από την Γενική Γραμματέα, «έκλεισε» του Γ΄Π.Ε.Π. Θεσσαλίας , μετά από πλήρη έλεγχο όλων των έργων που ήταν ενταγμένα σε αυτό για τη δυνατότητα παραμονής τους ή μη στο πρόγραμμα. Εκδόθηκαν Βεβαιώσεις Ολοκλήρωσης για τα έργα που εντέλει βάρυναν αυτό, ελέγχθηκαν και υπήρξε πλήρης συνεργασία με τους Φορείς τους για τα έργα που έμειναν Ημιτελή στο Πρόγραμμα, συντάχθηκε η Τελική Έκθεση του Προγράμματος που υποβλήθηκε εντέλει τον Σεπτέμβριο του 2010 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση και Αποπληρωμή. Υπήρξε απορρόφηση στο 100% του Προγράμματος και ασφάλεια περί μη διορθώσεων σε αυτό από την Επιτροπή.

Αντίστοιχα, το μέρος του Ταμείου Συνοχής ΙΙ που διαχειρίζονταν από την Διαχειριστική Αρχή Θεσσαλίας , ολοκληρώθηκε και έγιναν όλες οι απαραίτητες ανά Έργο ενέργειες για την Ολοκλήρωσή τους.

 

Κλείνοντας, αναφέρουμε ότι

Πιστεύουμε στη Θεσσαλία, στις δυνατότητές της ως περιοχή αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό της, προκειμένου να αναπτυχθεί ακόμα και στις τρέχουσες ιδιαίτερα κρίσιμες οικονομικές συνθήκες σε όλους τους τομείς, ώστε να καταστεί ένας σημαντικός περιφερειακός πόλος ανάπτυξης με διακριτά χαρακτηριστικά.

Παραμένουμε συνεργοί και υποστηρικτές στο δύσκολο αυτό έργο και ευελπιστούμε για την πλήρη αξιοποίηση του Ε.Σ.Π.Α. προς όφελος της περιοχής και των κατοίκων της.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ