Μέγεθος κειμένου: A A

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για την λήψη έκτακτων μέτρων στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού 

02/11/2020

Από Τρίτη 3/11/2020, έπειτα από τη θέση των Νομών Λάρισας και Τρικάλων στο επιδημιολογικό επίπεδο Β (Αυξημένου Κινδύνου) και κατ’ εφαρμογή των

1) αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ.64450/11-10-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’4484) και

2) αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13-10-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

σας γνωρίζουμε ότι η εξυπηρέτηση του κοινού

στα Τμήματα Αδειών Διαμονής

Ν. Λάρισας     –    Ν. Βοιωτίας
Ν. Μαγνησίας     –    Ν. Τρικάλων

της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας,

θα γίνεται

μόνο σε ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ(*)

και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Για τα ήδη προγραμματισμένα ραντεβού θα γίνει εκ νέου προσδιορισμός ημερομηνιών και οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με νέα ανακοίνωση.

(*)

* Άδειες που έληξαν μέχρι 30-06-20

* Άδειες που λήγουν μέσα στο μήνα Ιανουάριο 2021

* Επανεκδόσεις λόγω Απώλειας Άδειας Διαμονής

* Χορήγηση – Ανανέωση Ειδικών Βεβαιώσεων Νόμιμης Διαμονής

* Αρχική Χορήγηση Άδειας ή Δελτίου Διαμονής δυνάμει σχετικής θεώρησης εισόδου