Μέγεθος κειμένου: A A

Μέτρα που τηρούνται από τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

09/11/2020

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν έκδοσης της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο,7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020», και σύμφωνα με την Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας εφαρμόζει τα παρακάτω μέτρα:

 

  • Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
  • Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων.
  • Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, και κατά προτεραιότητα. Σε περιπτώσεις που δικηγόροι προσέρχονται σε υπηρεσίες της ΑπΔΘΣτΕ χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας.
  • Τήρηση απόστασης τουλάχιστον ενάμισι (1,5) μέτρου.

 

Επισημαίνουμε ότι το κοινό στις υπηρεσίες της ΑπΔΘΣτΕ για το ως άνω χρονικό διάστημα εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Εξυπακούεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους.

Κατόπιν των παραπάνω, σας παρακαλούμε, πριν τη μετάβαση σας σε κάποια από τις Δημόσιες Υπηρεσίες της ΑπΔΘΣτΕ να επικοινωνείτε με τις αρμόδιες υπηρεσίες.