Μέγεθος κειμένου: A A

 

Κολυμβητική περίοδος 2020

Η κολυμβητική περίοδος για το έτος 2020, θα διαρκέσει πέντε (5) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η Ιουνίου 2020.

Απόφαση διάρκειας κολυμβητικής περιόδου (μορφή pdf )

Το κοινό έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών του προγράμματος παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης της περιοχής αρμοδιότητας μας, για το έτος 2020, από την ιστοσελίδα www.bathingwaterprofiles.gr, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα :

  1. Επιλογή της καρτέλας «Πρόγραμμα»
  2. Επιλογή «Αναζήτηση Σημείων Παρακολούθησης»
  3. Στην καρτέλα που ανοίγει επιλέγουμε τα διοικητικά στοιχεία της ακτής και ανοίγουμε την καρτέλα της ακτής που μας ενδιαφέρει με επιλογή του κωδικού σημείου (1η στήλη) από τον πίνακα
  4. Στην καρτέλα που ανοίγει επιλέγοντας την ημερομηνία της δειγματοληψίας ενημερωνόμαστε αναλυτικά για αυτήν

Αποτελέσματα αναλύσεων των υδάτων των ακτών κολύμβησης έτους 2019

Στα αρχεία που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τις ακτές κολύμβησης της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, όπως προκύπτουν από τις δειγματοληψίες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος. Αναλυτική περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των ακτών μπορείτε να βρείτε στο Μητρώο Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης.

 

Περιοχές δειγματοληψίας Ημερομηνίες δειγματοληψίας Αποτελέσματα αναλύσεων

Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλάδας

16-19/5/2019 Στερεά Ελλάδα - Μάιος 2019 - 1ο μέρος ( μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλαδας
16/5/2019 Στερεά Ελλάδα - Μάιος 2019 - 2ο μέρος ( μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας
16-17, 20-21/5/2019 Θεσσαλία - Μάιος 2019 ( μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας (Ν. Μαγνησίας)
13-14/6/2019 Θεσσαλία - Ιούνιος 2019 ( μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας
17-18/6/2019 Θεσσαλία - Ιούνιος 2019 - 2o μέρος ( μορφή excel .xls)

Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλάδας

13-16/6/2019 Στερεά Ελλάδα - Ιούνιος 2019 - 1ο μέρος ( μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλαδας
13/6/2019 Στερεά Ελλάδα - Ιούνιος 2019 - 2ο μέρος ( μορφή excel .xlsx)

Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλάδας

11-14/7/2019 Στερεά Ελλάδα - Ιούλιος 2019 - 1ο μέρος ( μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλαδας
11/7/2019 Στερεά Ελλάδα - Ιούλιος 2019 - 2ο μέρος ( μορφή excel .xlsx)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας
11-12/7/2019 & 15-16/7/2019 Θεσσαλία - Ιούλιος 2019 ( μορφή excel .xls)

Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλάδας

7-11/8/2019 Στερεά Ελλάδα - Αύγουστος 2019 - 1ο μέρος ( μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλαδας
7/8/2019 Στερεά Ελλάδα - Αύγουστος 2019 - 2ο μέρος ( μορφή excel .xlsx)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας
8-9/8/2019 & 12-13/8/2019 Θεσσαλία - Αύγουστος 2019 ( μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλάδας 4-8/9/2019 & 4/9/2019

Στερεά Ελλάδα 4-8 Σεπτέμβρίου 2019 ( μορφή .xls)

Στερεά Ελλαδα 4 Σεπτεμβρίου 2019 (μορφή .xls)

Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας 5-10/9/2019 Θεσσαλία 5 έως 10 Σεπτεμβρίου 2019 ( μορφή .xls)
Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλάδας 2-6/10/2019

Στερεά Ελλαδα 2-6 Οκτωβρίου 2019 ( μορφή .xls)

Στερεά Ελλάδα 2 Οκτωβρίου 2019 ( μορφή .xls)

Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας 3-4/10/2019 & 7/10/2019

Θεσσαλια 3-4 Οκτωβρίου 2019 ( μορφή .xls)

Θεσσαλία 7 Οκτωβρίου 2019 ( μορφή .xls)

Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας 3-8/10/2019 Θεσσαλία 3-8 Οκτωβρίου 2019 ( μορφή .xls)

 

Αποτελέσματα αναλύσεων των υδάτων των ακτών κολύμβησης έτους 2018

Στα αρχεία που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τις ακτές κολύμβησης της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, όπως προκύπτουν από τις δειγματοληψίες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος. Αναλυτική περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των ακτών μπορείτε να βρείτε στο Μητρώο Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης.

 

Περιοχές δειγματοληψίας Ημερομηνίες δειγματοληψίας Αποτελέσματα αναλύσεων

Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλάδας

17-20/5/2018 Στερεά Ελλάδα - Μάιος 2018 ( μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας
17-18, 21-22/5/2018 Θεσσαλία - Μάιος 2018 ( μορφή excel .xls)

Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας

14/6/2018 Θεσσαλία - 14 Ιουνίου 2018 ( μορφή excel .xls)

Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας

15/6/2018 Θεσσαλία - 15 Ιουνίου 2018 ( μορφή excel .xls)

Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλάδας

14-17/6/2018 Στερεά Ελλάδα - Ιούνιος 2018 ( μορφή excel .xls)

Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας

18/6/2018 Θεσσαλία - 18 Ιουνίου 2018 ( μορφή excel .xls)

Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας

19/6/2018 Θεσσαλία - 19 Ιουνίου 2018 ( μορφή excel .xls)

Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας

12-13/7/2018 Θεσσαλία - 12 και 13 Ιουλίου 2018 ( μορφή excel .xls)

Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλάδας

12-15/7/2018 Στερεά Ελλάδα - Ιούλιος 2018 ( μορφή excel .xls)

Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας

16-17/7/2018 Θεσσαλία - 16 και 17 Ιουλίου 2018 ( μορφή excel .xls)

Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλάδας

9-12/8/2018 Στερεά Ελλάδα - Αύγουστος 2018 ( μορφή excel .xls)

Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας

9-14/8/2018 Θεσσαλία - 9, 10, 13 και 14 Αυγούστου 2018 ( μορφή excel .xls)

Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας

6-7/9/2018 Θεσσαλία - 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2018 ( μορφή excel .xls)

Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλάδας

6-9/9/2018 Στερεάς Ελλάδα - 6 έως 9 Σεπτεμβρίου 2018 ( μορφή excel .xls)

Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας

6-7, 10-11/9/2018 Θεσσαλία - 6, 7, 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2018 ( μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλάδας 4-7/10/2018 Στερεά Ελλάδα - 4 έως 7 Οκτωβρίου 2018 (μορφή excel .xls)

Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας

4-5/10/2018 Θεσσαλία - 4 και 5 Οκτωβρίου 2018 ( μορφή excel .xls)

Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας

8-9/10/2018 Θεσσαλία - 8 και 9 Οκτωβρίου 2018 ( μορφή excel .xls)

Αποτελέσματα αναλύσεων των υδάτων των ακτών κολύμβησης έτους 2017

Στα αρχεία που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τις ακτές κολύμβησης της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, όπως προκύπτουν από τις δειγματοληψίες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος. Αναλυτική περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των ακτών μπορείτε να βρείτε στο Μητρώο Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης.

 

Περιοχές δειγματοληψίας Ημερομηνίες δειγματοληψίας Αποτελέσματα αναλύσεων
Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλάδας
28-30/5/2017 28-30 Μαΐου 2017 ( μορφή excel .xlsx, ορθή επανάληψη 20/10/2017)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας (Ν. Μαγνησίας) 20/5/2017 20 Μαϊου 2017 ( μορφή excel .xlsx)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας (Ν. Λάρισας & Ν. Μαγνησίας) 22/5/2017 22 Μαϊου 2017 ( μορφή excel .xlsx)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας (Ν. Μαγνησίας) 23/5/2017 23 Μαϊου 2017 ( μορφή excel .xlsx)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας (Ν. Μαγνησίας - Σποράδες) 24/5/2017 24 Μαϊου 2017 ( μορφή excel .xlsx)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας (Ν. Λάρισας & Ν. Μαγνησίας) 17,19,20,21/6/2017 17-21 Ιουνίου 2017 ( μορφή excel.xlsx)
Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλάδας 25,26,27/6/2017 25-27 Ιουνίου 2017 ( μορφή excel .xlsx, ορθή επανάληψη 20/10/2017)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας (Ν. Λάρισας & Ν. Μαγνησίας) 15,17,18,19/7/2017 15-19 Ιουλίου 2017 (μορφή excel .xlsx)
Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλάδας 20,21,22,24/7/2017 20-24 Ιουλίου 2017 (μορφή excel .xlsx)
Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλάδας 25/7/2017 25 Ιουλίου 2017 (Β' δειγματοληψία) (μορφή excel .xlsx)
Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλάδας 31/7/2017 31 Ιουλίου 2017 (Γ' δειγματοληψία) (μορφή excel .xlsx)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας (Ν. Μαγνησίας) 12/8/2017 12 Αυγούστου 2017 (μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας 13/8/2017 13 Αυγούστου 2017 (μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας 14/8/2017 14 Αυγούστου 2017 (μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας 16/8/2017 16 Αυγούστου 2017 (μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλάδας
17,18,19 & 21/8/2017 17-18-19 & 21 Αυγούστου 2017 (μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας 9/9/2017 9 Σεπτεμβρίου 2017 (μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας 10/9/2017 10 Σεπτεμβρίου 2017 (μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας 11/9/2017 11 Σεπτεμβρίου 2017 (μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας 13/9/2017 13 Σεπτεμβρίου 2017 (μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλάδας
13,14,15 & 18/9/2017 13-14-15 & 18 Σεπτεμβρίου 2017 (μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας 6/10/2017 6 Οκτωβρίου 2017 (μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας 7/10/2017 7 Οκτωβρίου 2017 (μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας 8/10/2017 8 Οκτωβρίου 2017 (μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας 10/10/2017 10 Οκτωβρίου 2017 (μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλάδας
11,12,13 & 16/10/2017 11-12-13 & 16 Οκτωβρίου 2017 (μορφή excel .xls)

 

Αποτελέσματα αναλύσεων των υδάτων των ακτών κολύμβησης έτους 2016

Στα αρχεία που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων για τις ακτές κολύμβησης της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, όπως προκύπτουν από τις δειγματοληψίες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος. Αναλυτική περιγραφή και παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών των ακτών μπορείτε να βρείτε στο Μητρώο Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης.

 

Περιοχές δειγματοληψίας Ημερομηνίες δειγματοληψίας Αποτελέσματα αναλύσεων
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
27-31/05/2016 Μάιος 2016 ( μορφή excel .xlsx)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 26-30/06/2016 Ιούνιος 2016 ( μορφή excel .xlsx)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 24-28/07/2016 Ιούλιος 2016 ( συμπιεσμένη μορφή zip - περιέχει 9 αρχεία excel)
Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλάδας 08-10/08/2016 Αύγουστος 2016 ( μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας 21,23,25/08/2016 Αύγουστος 2016 ( συμπιεσμένη μορφή zip - περιέχει 3 αρχεία excel)
Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλάδας 05-07/09/2016 Σεπτέμβριος 2016 ( μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας 18,20,21/09/2016 Σεπτέμβριος 2016 ( συμπιεσμένη μορφή zip - περιέχει 3 αρχεία excel)
Ακτές κολύμβησης Στερεάς Ελλάδας 03-05/10/2016 Οκτώβριος 2016 ( μορφή excel .xls)
Ακτές κολύμβησης Θεσσαλίας 16,18,19/10/2016 Οκτώβριος 2016 ( συμπιεσμένη μορφή zip - περιέχει 3 αρχεία excel))

 

Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2006/7

Για τα εσωτερικά ύδατα

Παράμετρος Εξαιρετική ποιότητα Καλή ποιότητα Επαρκής ποιότητα Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς
Εντερόκοκκοι - Intestinal enterococci (cfu/100 ml) 200 (*) 400 (*) 330 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
Κολοβακτηρίδια - Escherichia coli (cfu/100 ml) 500 (*) 1.000 (*) 900 (**) ISO 9308−3 ή ISO 9308−1


Για τα παράκτια ύδατα και τα μεταβατικά ύδατα

Παράμετρος Εξαιρετική ποιότητα Καλή ποιότητα Επαρκής ποιότητα Μέθοδοι ανάλυσης αναφοράς
Εντερόκοκκοι - Intestinal enterococci (cfu/100 ml) 100 (*) 200 (*) 185 (**) ISO 7899−1 ή ISO 7899−2
Κολοβακτηρίδια - Escherichia coli (cfu/100 ml) 250 (*) 500 (*) 500 (**) ISO 9308−3 ή ISO 9308−1


(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7

(**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο. Βλέπε παράρτημα II της Οδηγίας 2006/7

 

Η ποιότητα των νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας παρακολουθείται συστηματικά από το 1988,  στο πλαίσιο του «Προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας», αρχικά σύμφωνα με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ «περί της ποιότητας υδάτων κολύμβησης» και στη συνέχεια σύμφωνα με  τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης», η οποία υιοθέτησε νέους μικροβιολογικούς δείκτες και με την οποία εναρμονίστηκε η Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/26-2-2009).

Στόχος του Προγράμματος είναι η προστασία, η διατήρηση και η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και η προστασία της δημόσιας υγείας των λουομένων, η έγκαιρη λήψη κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων σε περιπτώσεις απροσδόκητων καταστάσεων που επηρεάζουν ή αναμένεται ευλόγως ότι θα επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, η ενημέρωση του κοινού και γενικότερα η συμμόρφωση με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ.

Το «Πρόγραμμα» επαναλαμβάνεται κάθε έτος κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, από το Μάιο έως τον Οκτώβρη και τα αποτελέσματά του καθώς και η ετήσια έκθεση παρακολούθησης κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακολουθούνται κυρίως οι ακτές που συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό λουομένων, οι ακτές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη (αναπτυξιακό, αισθητικό, τουριστικό περιβαλλοντικό κ.λ.π.) και αυτές που δέχονται έντονες περιβαλλοντικές πιέσεις. Στις συστηματικά παρακολουθούμενες ακτές γίνονται δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις των υδάτων καθώς και μακροσκοπικός έλεγχος του νερού και της ακτής γενικότερα.

Η επιλογή των παρακολουθούμενων περιοχών και σημείων δειγματοληψίας έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.), σε συνεργασία με τις Κεντρικές και Περιφερειακές συναρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας. Τα αναλυτικά αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης μέχρι το 2015 και οι ετήσιες εκθέσεις  της Ε.Γ.Υ. είναι διαθέσιμα  στην ιστοσελίδα: http://www.bathingwaterprofiles.gr (Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας).

Από το έτος 2016 το πρόγραμμα για τις ακτές κολύμβησης της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας υλοποιούν οι Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

Γαλάζιες Σημαίες

Το Πρόγραμμα “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ” αποτελεί πρωτοβουλία της διεθνούς οργάνωσης Fee (Foundation for Environmental Education), που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ). Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης συνεργάζεται με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.) και ειδικότερα κάνει χρήση των επίσημων δημοσιοποιημένων αποτελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησης της ΕΓΥ για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων διαχείρισης των ακτών στο διεθνές εθελοντικό πρόγραμμα “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ” (“BLUE FLAGS”). Το 2018 βραβεύθηκαν με Γαλάζια Σημαία 519 ελληνικές ακτές, 15 μαρίνες και 1 σκάφος αειφόρου τουρισμού. Από αυτές 18 ακτές βρίσκονται στη Θεσσαλία και 20 ακτές και 1 μαρίνα στη Στερεά Ελλάδα (Πηγή: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης).


Σχετικές Ανακοινώσεις
Σχετική Νομοθεσία

Οδηγία 76/160/ΕΚ για τα νερά κολύμβησης
Οδηγία 2006/7/ΕΚ για τα νερά κολύμβησης
Βασικά Σημεία της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ
Υπουργική Απόφαση «Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για «πόσιμα», «κολύμβηση», «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών», σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 75/440/ΕΟΚ, 76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/923/ΕΟΚ και 79/869/ΕΟΚ.
Υπουργική Απόφαση «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ»

Διευκρινιστική εγκύκλιος για τη διεξαγωγή του προγράμματος παρακολούθησης
Σχετικοί Σύνδεσμοι

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.) - Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ.)
Μητρώο Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης.
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ποιότητα ακτών κολύμβησης
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων
Δημόσια Ανοιχτά Δεδομένα – Θέσεις παρακολούθησης