Μέγεθος κειμένου: A A

Το Δασαρχείο Λίμνης γνωστοποιεί την πρόθεση παραχώρησης κατά χρήση για την αξιοποίηση του δημοσίου συγκροτήματος λυόμενων οικημάτων στο χώρο αναψυχής "Δασικό χωριό", στη θέση "Παπάδες - Κρύα βρύση" περιοχής  αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης Ευβοίας.

Η αξιολόγηση των φακέλων των ενδιαφερομένων θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δασαρχείου Λίμνης στις 12/4/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 από Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί με απόφαση του Δασαρχείου Λίμνης.

Σχετικά αρχεία: