Μέγεθος κειμένου: A A

Κατευθυντήριες Οδηγίες & Διαδικασίες Επιχειρήσεων

Περιεχόμενα Προσθήκης ΣΤ2


Α1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2013 1521/21-3-2013 έγγραφο της ΓΓΠΠ «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών».


Α2 ΕΚΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 2013 2729/24-5-2013 έγγραφο της ΓΓΠΠ «Έκδοση ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από την Γ.Γ.Π.Π.»


Α3 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΓ121/21-7-2009 έγγραφο της ΓΓΠΠ «Ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (Πολιτική και Διαδικασίες)»


Α4 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2011 2795/29-4-2011 έγγραφο της ΓΓΠΠ «Κατευθυντήριες οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών»


Α5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ


Α6 ΧΑΡΤΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ