Μέγεθος κειμένου: A A

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκπροσωπεί την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και προΐσταται των υπηρεσιών και των υπαλλήλων αυτής. Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκούσε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν ή σε υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βάσει νόμου.

Επίσης, προΐσταται των Αστυνομικών, των Πυροσβεστικών και Λιμενικών υπηρεσιών αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Την 26 Μαΐου 2017 σύμφωνα με το Τεύχος ΥΟΔΔ 250/26.05.2017 διορίστηκε ως Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας ο κ. Ντίτορας Νικόλαος.

 

Βιογραφικό Σημείωμα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας

 

Επικοινωνία

Γραφείο Συντονιστή

 

Τηλέφωνα

Φάξ

Θέση

Γραμματεία

2413 503501-4

2413503651

Ιδιαίτερο Γραφείο

Ώρες λειτουργίας γραφείου: Δευτέρα - Παρασκευή 7:30 - 21:00 & Σάββατο 9:00 - 14:00

Επικοινωνία

Γενικές Διευθύνσεις Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Αν. Γενικός Διευθυντής:
Ντόβας Απόστολος
Τηλ.2413-503514-524
Φαξ: 2413-503557
Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αν. Γενικός Διευθυντής:
Παππάς Κωνσταντίνος
Τηλ. 2413-503511-512
Φαξ: 2413-503670

Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων

Αν. Γενική Διευθύντρια:
Φτίκα Ζωή
Τηλ. 2413-503520
Φαξ. 2413-503562