Μέγεθος κειμένου: A A

Ο δικτυακός αυτός τόπος συντηρείται και αναβαθμίζεται από το προσωπικό της Δ/νσης Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

Η Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας  συστάθηκε με το υπ’ αριθμ. 138 ΠΔ (231 Α’/27-12-2010). Αποτελείται από τα εξής τμήματα:

1. Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
2. Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων
3. Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη
4. Τμήμα Πληροφορικής  Φθιώτιδας

Στελεχώνεται από τα παρακάτω άτομα:

  • Κυρίτση Σοφία 2413503551 (Λάρισα)

  • Μαράβα Αλεξάνδρα 2413503550 (Λάρισα)

  • Κοκκινόπουλος Χρήστος 2413503554 (Λάρισα)

  • Γκατζιάς Δημήτριος 2413503508 (Λάρισα)

  • Σαράφης Παναγιώτης 2413503555 (Λάρισα)

  • Ζιάκα Ξένη 22310 30556 (Λαμία)

  • Δήμος Δημήτριος 22310 30556 (Λαμία)

  • Οικονόμου Μαριάνθη 22310 30556 (Λαμία)

  • Χαϊδόγιαννος Χαράλαμπος 22310 30556 (Λαμία)

  • Ράπτη Ευαγγελία 22310 28515 (Λαμία)

και στεγάζεται στη Λάρισα στο κεντρικό κτήριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας στη Σωκράτους 111, Τ.Κ. 41336, , στον 4ο όροφο, ενώ στη Λαμία στη Λεωνίδου 6, 35100.

Η Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ υποστηρίζει τεχνικά περί τους 1500 υπαλλήλους που στελεχώνουν όλες τις υπηρεσίες της Απ.Δ.Θ.ΣτΕ.

Συγκεκριμένα μεριμνά για:

Την  εγκατάσταση σε παραγωγική λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού.

Την τεχνική υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών της συστημάτων. Αναλυτικά τα τμήματα της Λάρισας δέχονται περίπου 15-20 αιτήματα το μήνα για βλάβες που χρήζουν επισκευής στο χώρο μας και άλλα τόσα το τμήμα της Φθιώτιδας. Επίσης όλα τα τμήματα μας εξυπηρετούνε τηλεφωνικά δεκάδες χρήστες καθημερινά ενώ πολλές είναι η βλάβες που λύνονται με απομακρυσμένη πρόσβαση.

Την διαχείριση του υπάρχοντος εξοπλισμό ΤΠΕ ως προς την λειτουργία του (περιοδική συνήρηση) και την ανακατανομη του ώστε να επιτύχει τη βέλτιστη αξιοποίηση του.

Την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού των υπηρεσιών της Απ.Δ.Θ.ΣτΕ ώστε να επιτύχει τη βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων οικονομικών πόρων, για την ανάπτυξη των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Συγκεκριμένα δίνει έγκριση ή απορρίπτει αιτήματα των εκάστοτε υπηρεσιών για οποιαδήποτε προμήθεια προϊόντων πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών ή λογισμικού. Επίσης ελέγχει όλες τις τεχνικές προσφορές για τις ανωτέρω προμήθειες και  καταρτίζει τα αναγκαία λειτουργικά πρότυπα των υπηρεσιών.

Αναπτύσσει και συντηρεί τον διαδικτυακό τόπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Διαχειρίζεται τη λειτουργία του εσωτερικού (τοπικού) δικτύου και υποστηρίζει την απρόσκοπτη εξωτερική του επικοινωνία (με το διαδίκτυο).

Αναπτύσσει και συντηρεί εφαρμογές λογισμικού (συνήθως ανοιχτού κώδικα) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες διαχείρισης του φορέα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η δημιουργία της ιστοσελίδας http://www.apdthest.gov.gr και η ανάπτυξη λογισμικού για τη διαχείριση του εξοπλισμού των υπηρεσιών της Απ.Δ.Θ.ΣτΕ και των αιτημάτων βλαβών (http://www.apdthest.gov.gr/helpdesk).

Μεριμνά για την κατάρτιση και την εκπαίδευσή των υπαλλήλων της Απ.Δ.Θ.ΣτΕ σε θέματα χρήσης ΤΠΕ. Για τον λόγο αυτό έχει αναπτυχθεί η εκπαιδευτική -ενημερωτική πύλη ActiveHelp (http://www.apdthest.gov.gr/ActiveHelp), όπου οι υπάλληλοι μπορούν να βρούνε βοήθεια σε θέματα που τους  απασχολούν καθημερινά στην εργασία τους με τον Η/Υ .

Διαχειρίζεται την ορθότητα των βιβλιοθηκών της εφαρμογής Παπύρους  Millennium ΙΙΙ (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο) και εκπαιδεύει τους  χρηστές (αριθμός χρηστών) στην εφαρμογη.

Διαχειρίζεται τη λειτουργία των τηλεφωνικών κεντρών σε 5  κτήρια της θεσσαλιας οπου στεγαζονται 21 Δ/νσεις & τμήματα.