Μέγεθος κειμένου: A A

23/05/2013: Προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών δημοσίων υπηρεσιών του Νομού Ευβοίας Αστυνομικής Δ/νσης, των Λιμενικών Αρχών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για το έτος 2013

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε), προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή ή που θα αναλάβουν να προμηθεύσουν με υγρά καυσίμα (πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, βενζίνη super & αμόλυβδη) τις υπηρεσίες της Αστυνομικής Δ/νσης, των Λιμενικών Αρχών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Ευβοίας για το έτος 2013. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η μεγαλύτερη έκπτωση επί των μέσων τιμών των καυσίμων, σύμφωνα με τα εβδομαδιαία δελτία που εκδίδονται από το Τμήμα Εμπορίου των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 22-7-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας, Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Ευβοίας, Βενιζέλου & Βελισσαρίού 2, Χαλκίδα 3ος όρορφος.
Κατάθεση προσφορών μέχρι 22-7-2013 και ώρα 10:55 π.μ.

Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης

15/04/2013: Προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης της Αστυνομικής Δ/νσης Βοιωτίας για το έτος 2013, ύψους 256.097,56 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α
Στάδιο αξιολόγησης: Υπογράφηκε σύμβαση με τον Ανάδοχο του διαγωνισμού

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Στ.Ε), προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων κίνησης (πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης) & θέρμανσης, για τις ανάγκες της Αστυνομικής Δ/νσης Βοιωτίας , συνολικού ποσού 315.000,00€ με Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η μεγαλύτερη έκπτωση επί των μέσων τιμών των καυσίμων, σύμφωνα με τα εβδομαδιαία δελτία που εκδίδονται από το Τμήμα Εμπορίου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 23 Μαΐου 2013 και ώρα 11:00 π.μ στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας, Κάδμου 11, Λιβαδειά
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι 23 Μαΐου 2013 και ώρα 10:45 π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται .

Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης

 

Στάδια Αξιολόγησης Διαγωνισμού

Τελευταία ενημέρωση: 01/07/2013

26/03/2013: Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών δημοσίων υπηρεσιών του Νομού Φθιώτιδας για το έτος 2013

Το Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό Ν. Φθιώτιδας προκηρύσσει τη διενέργεια ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με ύψος προϋπολογισμού 171.875,00 € με Φ.Π.Α. για την ανάδειξη προμηθευτή ή προμηθευτών που θ' αναλάβουν να προμηθεύσουν με υγρά καύσιμα, πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης καθώς και βενζίνη αμόλυβδη, τις υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φθιώτιδας στη Λαμία, Τελωνείο Στυλίδας και Κτηματική Υπηρεσία Φθ/δας, για το έτος 2013.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η μεγαλύτερη έκπτωση επί των μέσων τιμών των καυσίμων, σύμφωνα με τα εβδομαδιαία δελτία που εκδίδονται από τα Τμήματα Εμπορίου των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 13 Μαϊου 2013 και ώρα 11:00 π.μ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών που έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. οικ.784/16174/25-1-2013 (ΑΔΑ ΒΕΙΨΟΡ10-296) απόφαση της Γ. Γ. της Α. Δ.Θ.Στ.Ε. στα γραφεία του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Φθ/δας της Αποκεντρωμένης Δ ιοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας, Λεωνίδου 6, 35100, 6ος όροφος.
Κατάθεση προσφορών μέχρι τη Δευτέρα 13 Μαϊου 2013 και ώρα 10:55 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες κείμενο της σχετικής Απόφασης, που είναι αναρτημένο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : ΒΕ27ΟΡ10-52Ω

08/03/2013: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού ύψους 71.000,00€ με Φ.Π.Α. για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ευρυτανίας, των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτής οικονομικού έτους 2013

Το Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό Ν. Ευρυτανίας προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, ύψους 71.000,00 με Φ.Π.Α., για την ανάδειξη προμηθευτή ή προμηθευτών που θ' αναλάβουν την προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης), καυσίμων θέρμανσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ευρυτανίας, των υφισταμένων υπηρεσιών αυτής και του Αστυνομικού Τμήματος Κερασοχωρίου για το οικονομικό έτος 2013.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η μεγαλύτερη έκπτωση επί των μέσων τιμών των καυσίμων η οποία πιστοποιείται από το Τμήμα Εμπορίου Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες κείμενο της σχετικής Απόφασης, που είναι αναρτημένο στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : ΒΕΔΙΟΡ10-Α9Χ.

05/03/2013: Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας & των Οικονομικών Υπηρεσιών του Ν. Φωκίδας έτους 2013

Το Τμήμα Δ/κου Οικονομικού Ν. Φωκίδας διενεργεί ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με ύψος προϋπολογισμού 129.065.00€ (χωρίς Φ.Π.Α.), για την ανάδειξη προμηθευτή ή προμηθευτών που θ' αναλάβουν να προμηθεύσουν με υγρά καύσιμα δηλαδή πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη και βενζίνη super (ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες κίνησης των αυτοκινήτων οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν επακριβώς), τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας στο Ν. Φωκίδας και των Οικονομικών Υπηρεσιών Ν. Φωκίδας (Υ.Δ.Ε. , Κτηματικής Υπηρεσίας και Δ.Ο.Υ) για το έτος 2013.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η ιιεναλύτερη έκπτωση επί των ιιέσων τιιιών των καυσίμων, σύμφωνα με τα εβδομαδιαία δελτία που εκδίδονται από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

Περισσότερες πληροφορίες, στο πλήρες κείμενο της σχετικής απόφασης, δημοσιευμένο στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΒΕΔΓΟΡ10-ΦΕΨ.

25/02/2013: Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης, της Αστυνομικής Δ/νσης Λάρισας & του Τελωνείου Λάρισας

Η Α.Δ.Θ.Στ.Ε. προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό, ύψους 73.983,74€ χωρίς Φ.Π.Α. για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης, της Αστυνομικής Δ/νσης Λάρισας & του Τελωνείου Λάρισας" για το τρέχον έτος. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η μεγαλύτερη έκπτωση επί των μέσων τιμών των καυσίμων, σύμφωνα με τα εβδομαδιαία δελτία που εκδίδονται από την Περιφέρειας Θεσσαλίας .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26 Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών που έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. ΑΔΑ: ΒΕΦΖΟΡ10-ΡΩΗ απόφαση της Γ. Γ. της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα, 3ος όροφος.

Κατάθεση προσφορών μέχρι 26 Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:45’ π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.

Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, λόγω του εξαιρετικά επείγοντος και της ανάγκης άμεσου εφοδιασμού της Αστυνομικής Δ/νση Λάρισας & του Τελωνείου Λάρισας με υγρά καύσιμα , η προμήθεια των παραπάνω να γίνει με απευθείας ανάθεση από τις Υπηρεσίες, χωρίς τη διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού.

Αντίγραφα της απόφασης διενέργειας του διαγωνισμού χορηγούνται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας, Διεύθυνση Οικονομικού, Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα – 3ος όροφος, από την Αστυνομική Δ/νση Λάρισας και το Τελωνείο Λάρισας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, όπως δημοσιεύτηκε στο "Διαύγεια" (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΟΡ10-Ο72).

05/02/2013: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης της Αστυνομικής Δ/νσης Τρικάλων και θέρμανσης για τις ανάγκες του Τ.Δ.Λ. Τρικάλων, Α.Τ. Πύλης και Α.Τ. Φαρκαδόνας

Η Α.Δ.Θ.Στ.Ε. προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, ύψους 58.000,00€ με Φ.Π.Α., με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη προμηθευτή που θ' αναλάβει να προμηθεύσει με υγρά καύσιμα κίνησης τα οχήματα της Αστυνομικής Δ/νσης Τρικάλων και με υγρά καύσιμα θέρμανσης για τις ανάγκες του Τ.Δ.Λ. Τρικάλων, Α.Τ. Πύλης και Α.Τ. Φαρκαδόνας για το τρέχον έτος.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η μεγαλύτερη έκπτωση επί των μέσων τιμών των καυσίμων, σύμφωνα με τα εβδομαδιαία δελτία που εκδίδονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00’ π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών, που έχει συγκροτηθεί με την αριθμ. ΑΔΑ: ΒΕΥΙΟΡ10-7ΝΓ απόφαση της Γ. Γ. της Α.Δ.Θ.Στ.Ε., στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας- Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Τρικάλων, Κολοκοτρώνη 30, 42100, Τρίκαλα, 3ος όροφος.

Κατάθεση προσφορών μέχρι 26 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.

Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, λόγω του εξαιρετικά επείγοντος και της ανάγκης άμεσου εφοδιασμού της Αστυνομικής Δ/νσης Τρικάλων με υγρά καύσιμα , η προμήθεια των παραπάνω θα γίνει με απευθείας ανάθεση από την Αστυνομική Δ/νση Τρικάλων.

Αντίγραφα της απόφασης διενέργειας του διαγωνισμού χορηγούνται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας, Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Τρικάλων, Κολοκοτρώνη 30, 42100, Τρίκαλα, 3ος όροφος και από την Αστυνομική Δ/νση Τρικάλων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, όπως δημοσιεύτηκε στο "Διαύγεια" (ΑΔΑ: ΒΕΥΙΟΡ10-0Β9).