Μέγεθος κειμένου: A A
Σελίδα 7 από 77 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 > >> 

Διαγωνισμοί - Προμήθειες

 

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών
(Τελευταία ενημέρωση: 18/1/2021)

Διαγωνισμός Καθαριότητας 2021
(Τελευταία ενημέρωση: 28/12/2020)

Διαγωνισμός δασοτεχνικού έργου "Καλλιέργεια και έργα βελτίωσης δασικού Φυτωρίου Αλιάρτου περιόδου 2020-2021"
(Τελευταία ενημέρωση: 27/11/2020)

Κατεδάφιση Αυθαιρέτων Κατασκευών
(Τελευταία ενημέρωση: 23/11/2020)

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας οχημάτων - ανακοίνωση για παράταση διαπραγμάτευσης
(Τελευταία ενημέρωση: 9/11/2020)

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού, μελανωτήρων και γραφικής ύλης, για το έτος 2021
(Τελευταία ενημέρωση: 22/10/2020)

Συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για τη σύνταξη Διαχειριστικής Μελέτης Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Όσσας, 2020-2029
(Τελευταία ενημέρωση: 14/10/2020)

Ανακοίνωση για διαπραγμάτευση προμήθειας ειδών συντήρησης και παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς
(Τελευταία ενημέρωση: 15/09/2020)

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων για το έτος 2021
(Τελευταία ενημέρωση: 14/9/2020)

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ειδών συντήρησης, παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων, προμήθειας ελαστικών επίσωτρων και συσσωρευτών οχημάτων (2ος έτους 2020)
(Τελευταία ενημέρωση: 15/09/2020)

Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείο Θηβών έτους 2020"
(Τελευταία ενημέρωση: 29/07/2020)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λάρισας (Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Όσσας-Αμπελακίων) έτους 2020
(Τελευταία ενημέρωση: 23/07/2020)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λάρισας (Δημόσιο Δασικό Σύμπλεγμα Κάτω Ολύμπου) έτους 2020
(Τελευταία ενημέρωση: 23/07/2020)

Διαγωνισμός προμήθειας Η/Υ, φωτοαντιγραφικών συσκευών, usb tokens ψηφιακής υπογραφής και άλλου εξοπλισμού Τ.Π.Ε. για το έτος 2020
(Τελευταία ενημέρωση: 15/07/2020)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου Δημοσίων Δασών περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Ελασσόνας έτους 2020
(Τελευταία ενημέρωση: 20/07/2020)

Διαγωνισμός μίσθωσης μηχανημάτων για τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου του Δασαρχείου Αγιάς, έτους 2020
(Τελευταία ενημέρωση: 08/07/2020)

Συνοπτικός διαγωνισμός για την συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου του Δασαρχείου Λιβαδειάς έτους 2020
(Τελευταία ενημέρωση: 23/06/2020)

Διακηρύξεις μίσθωσης ακινήτων
(Τελευταία ενημέρωση: 23/06/2020)

Διαγωνισμός προμήθειας ειδών συντήρησης, παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων, προμήθειας ελαστικών επίσωτρων και συσσωρευτών οχημάτων έτους 2020
(Τελευταία ενημέρωση: 31/03/2020)

Συνοπτικοί Διαγωνισμοί Προμήθειας ζωοτροφών, πτηνοτροφών και ιχθυοτροφών έτους 2020
(Τελευταία ενημέρωση: 29/4/2020)

Διαγωνισμός δασοτεχνικού έργου "Καλλιέργεια και έργα βελτίωσης δασικού Φυτωρίου Αλιάρτου περιόδου 2019-2020"
(Τελευταία ενημέρωση: 11/11/2019)

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας γραφικής ύλης, μελανωτήρων (τόνερ), εκτυπωτικών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού έτους 2020
(Τελευταία ενημέρωση: 14/2/2020)

Διαγωνισμός Καθαριότητας 2019-20
(Τελευταία ενημέρωση: 17/04/2019)

Διαπραγμάτευση για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών ελαίων, λιπαντικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης
(Τελευταία ενημέρωση: 13/12/2018)

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τα έτη 2019-2020 (Τελευταία ενημέρωση: 18/4/2019)

Σύμβαση ΕΛΤΑ
(Τελευταία ενημέρωση: 5/03/2020)

 

Παλαιότεροι διαγωνισμοί

Δι@ύγεια