Καλώς ήρθατε στη διαδικτυακή πύλη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Η οργάνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας έχει οριστεί με το Π.Δ. 138 (ΦΕΚ 231/27-12-2010).

Σελίδα 1 από 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 > >> 

Εάν επιθυμείτε να αναζητήσετε δελτία τύπου, τα οποία είχαν δημοσιευθεί στον προγενέστερο δικτυακό τόπο του Φορέα, επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα από εδώ.

 

εφαρμογή active help
Δασικοί χάρτες
Πορεία φακέλου πολίτη τρίτης χώρας
Αναρτήσεις ιδρυμάτων - κληροδοτημάτων - κοινωφελών περιουσιών που εποπτεύονται από τη Γ.Γ. Α.Δ.Θ.Σ.Ε.
Υποτροφίες Κληροδοτημάτων
Επιτροπή ελέγχου δαπανών και εκλογικών παραβάσεων
Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Παρακολούθηση ποιότητας υδάτων κολύμβησης
Ανοικτά Δεδομένα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

Οδηγίες Προστασίας έναντι φαινομένων που συνήθως παρατηρούνται κατά τη χειμερινή περίοδο.

Οδηγίες προστασίας από:

Πλημμύρες Έντονα καιρικά φαινόμενα
Καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους Χιονοπτώσεις και παγετό
Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές Οδηγίες προστασίας από καύσωνα
Οδηγίες όταν ταξιδεύουμε

Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Οδηγίες προστασίας για ασφαλή Χριστούγεννα Οδηγίες προστασίας για ασφαλή θέρμανση Οδηγίες προστασίας για ασφαλή θέρμανση

Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Διαγωνισμός Καθαριότητας 2017-18
(Τελευταία ενημέρωση: 23/05/2017)

Προμήθεια μετρικών οργάνων ελέγχου του Τμ. Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας Δημ. Έργων Στ. Ελλάδας
(Τελευταία ενημέρωση: 28/04/2017)

 

Πρόσκληση ανάθεσης δειγματοληψιών ακτών κολύμβησης Θεσσαλίας
(Τελευταία ενημέρωση: 17/05/2017)

Πρόσκληση ανάθεσης δειγματοληψιών ακτών κολύμβησης Στερεάς Ελλάδας
(Τελευταία ενημέρωση: 13/04/2017)

Διαγωνισμός Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων
(Τελευταία ενημέρωση: 19/04/2017)

Διαγωνισμός παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης (Περιφέρεια Θεσσαλίας)
(Τελευταία ενημέρωση: 17/05/2017)

Διαγωνισμός παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
(Τελευταία ενημέρωση: 03/04/2017)

Διακηρύξεις μίσθωσης ακινήτων
(Τελευταία ενημέρωση: 16/03/2017)

Διαγωνισμός γραφικής ύλης έτους 2017
(Τελευταία ενημέρωση: 17/01/2017)

 

Διαγωνισμός Προμήθειας Φυραμάτων έτους 2017
(Τελευταία ενημέρωση: 21/02/2017)

Διαγωνισμός προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης έτους 2017
(Τελευταία ενημέρωση: 26/01/2017)

 

Διαγωνισμός καυσίμων κίνησης έτους 2017
(Τελευταία ενημέρωση: 17/01/2017)

 

Διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων δασοπροστασίας έτους 2016
(Τελευταία ενημέρωση: 26/08/2016)

Διαγωνισμός προμήθειας αυτοκινήτων
(Τελευταία ενημέρωση: 08/11/2016)

Διαγωνισμός Καθαριότητας 2016-17
(Τελευταία ενημέρωση: 24/06/2016)

Διαγωνισμός Προμήθειας Φυραμάτων έτους 2016
(Τελευταία ενημέρωση: 14/01/2016)

Διαγωνισμοί Καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) για Υπηρεσίες της Α.Δ.Θ.Σ.Ε. έτους 2016
(Τελευταία ενημέρωση: 11/01/2016)

Διαγωνισμοί και συμβάσεις Γραφικής Ύλης έτους 2016
(Τελευταία ενημέρωση: 7/1/2016)

Σύμβαση Ταχυδρομικών Υπηρεσιών έτους 2014
(Τελευταία ενημέρωση: 16/06/2014)

 

Παλαιότεροι διαγωνισμοί

Δι@ύγεια