Καλώς ήρθατε στη διαδικτυακή πύλη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

Η οργάνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας έχει οριστεί με το Π.Δ. 138 (ΦΕΚ 231/27-12-2010).

Σελίδα 1 από 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 > >> 
Σελίδα 1 από 62 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 60 > >> 

Εάν επιθυμείτε να αναζητήσετε δελτία τύπου, τα οποία είχαν δημοσιευθεί στον προγενέστερο δικτυακό τόπο του Φορέα, επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα από εδώ.

 

εφαρμογή active help
ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ
Δασικοί χάρτες
Πορεία φακέλου πολίτη τρίτης χώρας
Αναρτήσεις ιδρυμάτων - κληροδοτημάτων - κοινωφελών περιουσιών που εποπτεύονται από τη Γ.Γ. Α.Δ.Θ.Σ.Ε.
Υποτροφίες Κληροδοτημάτων
Επιτροπή ελέγχου δαπανών και εκλογικών παραβάσεων
Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Παρακολούθηση ποιότητας υδάτων κολύμβησης
Νομοθετικό Πλαίσιο Υδατοκαλλιεργειών
Ανοικτά Δεδομένα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

 

Οδηγίες προστασίας για δασικές πυρκαγιές στα Ελληνικά
Οδηγίες προστασίας για δασικές πυρκαγιές στα Αγγλικά
Οδηγίες προστασίας για δασικές πυρκαγιές στα Αγγλικά

Διαγωνισμοί - Προμήθειες

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών
(Τελευταία ενημέρωση: 15/03/2018)

Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών για τους δασικούς χάρτες Ν. Μαγνησίας
(Τελευταία ενημέρωση: 24/05/2018)

Διακηρύξεις μίσθωσης ακινήτων
(Τελευταία ενημέρωση: 24/05/2018)

2ος Διαγωνισμός γραφικής ύλης έτους 2018
(Τελευταία ενημέρωση: 02/04/2018)

Παραχώρηση κατά χρήση του Δασικού χωριού στη θέση "Παπάδες - Κρύα βρύση"
(Τελευταία ενημέρωση: 26/03/2018)

Διαγωνισμός εργασιών συμπλήρωσης & διόρθωσης δασικών χαρτών Π.Ε. Καρδίτσας
(Τελευταία ενημέρωση: 25/04/2018)

Διαγωνισμός Καθαριότητας έτους 2018
(Τελευταία ενημέρωση: 24/05/2018)

Διαγωνισμός προμήθειας ειδών συντήρησης και παροχής εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων (1ος έτους 2018)
(Τελευταία ενημέρωση: 08/03/2018)

2ος Διαγωνισμός Προμήθειας Φυραμάτων έτους 2018
(Τελευταία ενημέρωση: 19/04/2018)

Νέος Διαγωνισμός γραφικής ύλης 2018
(Τελευταία ενημέρωση: 06/03/2018)

Διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2018
(Τελευταία ενημέρωση: 28/02/2018)

Διαγωνισμός Προμήθειας Φυραμάτων έτους 2018
(Τελευταία ενημέρωση: 29/12/2017)

Συνοπτικός Διαγωνισμός Ανάθεσης εργασιών σχετικών με τους Δασικούς Χάρτες της ΠΕ Τρικάλων
(Τελευταία ενημέρωση: 15/12/2017)

Νέος Διαγωνισμός προμήθειας Η/Υ και εξοπλισμού Τ.Π.Ε.
(Τελευταία ενημέρωση: 05/12/2017)

Διαγωνισμός προμήθειας Η/Υ και εξοπλισμού Τ.Π.Ε.
(Τελευταία ενημέρωση: 26/10/2017)

Διαγωνισμός προμήθειας καυσίμων δασοπροστασίας έτους 2017
(Τελευταία ενημέρωση: 18/10/2017)

Συνοπτικός διαγωνισμός μίσθωσης ενός ισοπεδωτήρα - διαμορφωτήρα (GRADER) και ενός εκσκαφέα –φορτωτή (JCB) Δασαρχείου Λάρισας δημoσίου δασικού συμπλέγματος Κάτω Ολύμπου
(Τελευταία ενημέρωση: 06/10/2017)

Συνοπτικός διαγωνισμός μίσθωσης ισοπεδωτήρα (GRADER) και εκσκαφέα (JCB) Δασαρχείου Λάρισας δημoσίου δασικού συμπλέγματος Όσσας-Αμπελακίων
(Τελευταία ενημέρωση: 05/10/2017)

Συνοπτικός διαγωνισμός μίσθωσης ισοπεδωτήρα (GRADER) Δασαρχείου Ελασσόνας
(Τελευταία ενημέρωση: 27/09/2017)

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών συντήρησης και την παροχή εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων
(Τελευταία ενημέρωση: 26/10/2017)

Συνοπτικός Διαγωνισμός εκτέλεσης του δασοτεχνικού έργου «Συντήρηση - Καθαρισμός δασικού οδικού δικτύου & Αντιπυρικών Ζωνών Δασαρχείου Λιβαδειάς έτους 2017»
(Τελευταία ενημέρωση: 25/08/2017)

Συνοπτικός Διαγωνισμός εκτέλεσης του δασοτεχνικού έργου «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Δασαρχείου Θηβών έτους 2017»
(Τελευταία ενημέρωση: 24/08/2017)

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών συντήρησης και την παροχή εργασιών επισκευής μεταφορικών μέσων
(Τελευταία ενημέρωση: 24/08/2017)

Διαγωνισμός εκτέλεσης του δασοτεχνικού έργου «Καλλιέργεια και έργα βελτίωσης δασικού Φυτωρίου Αλιάρτου περιόδου 2017»
(Τελευταία ενημέρωση: 07/06/2017)

Διαγωνισμός Καθαριότητας 2017-18
(Τελευταία ενημέρωση: 23/05/2017)

 

Παλαιότεροι διαγωνισμοί

Δι@ύγεια