Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (GR 08) για διάθεση σε φορείς και Υπηρεσίες

Τα συνημμένα αρχεία είναι σε ψηφιακή μη επεξεργάσιμη μορφή και αφορούν : το Σχέδιο Διαχείρισης με τα Παραρτήματα και τη βιβλιογραφία του, την αναθεωρημένη μελέτη Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Διαβούλευσης, Το Σχέδιο Αντιμετώπισης φαινομένων Λειψυδρίας και Ξηρασίας, το περιληπτικό κείμενο και τη ΣΜΠΕ του Σχεδίου, την ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ, το ΦΕΚ έγκρισης του Σχεδίου Διαχείρισης καθώς και τα γεωχωρικά δεδομένα σε αρχεία .kmz

Συνημμένα
 1. Σχέδιο Διαχείρισης (σε μορφή zip, 209,63 ΜΒ)
 2. ΣΜΠΕ (σε μορφή zip, 19,10 ΜΒ)
 3. ΦΕΚ έγκρισης Σχεδίου Διαχείρισης - ΚΥΑ ΣΜΠΕ (σε μορφή zip, 24,28 ΜΒ)
 4. Περίληψη - Χάρτες (σε μορφή zip, 166,04 ΜΒ)
 5. Μελέτη Διαβούλευσης (σε μορφή zip, 1,69 ΜΒ)
 6. Βιβλιογραφία (σε μορφή zip, 1,08 ΜΒ)
 7. Γεωχωρικά δεδομένα σε μορφή .kmz (σε μορφή zip, 23,69 ΜΒ)
 8. Σχέδιο Αντιμετώπισης φαινομένων Λειψυδρίας και Ξηρασίας (σε μορφή zip, 12,70 ΜΒ)
 9. Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Δια­χείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και της αντί­στοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (σε μορφή pdf, 22 MB)
 10. Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Δια­χείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της αντί­στοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 4681/Β/29.12.2017) (σε μορφή pdf, 36,7 MB)
 11. Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41377/329 απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, ΦΕΚ 2685/Β/06.07.2018) (σε μορφή pdf, 25 MB)
 12. Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41366/325 απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, ΦΕΚ 2686/Β/06.07.2018) (σε μορφή pdf, 48,4 MB)
 13. Έγκριση του Περιβαλλοντικό κόστους, και του Κόστους Πόρου στις Λεκάνες Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) Πηνειού (EL0816) και (ΛΑΠ) Ρεμάτων Αλμυρού-Πηλίου (EL0817) του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08), ανά κυβικό μέτρο και ανά χρήση ύδατος για το έτος 2019 (σε μορφή pdf, σύνδεσμος στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : 97ΥΔΟΡ10-ΥΕΤ)
Περιοχές Προστασίας με Φορέα Διαχείρισης

Με τον Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/27-8-2002) ιδρύθηκαν 25 Περιοχές Προστασίας με Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.). Από αυτές οι ακόλουθες δύο είναι στην περιοχή αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας :

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΑ /ΠΔ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φ.Δ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Φ.Δ. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ Φ.Δ.
Περιοχή Οικοανάπτυξης Κάρλας - Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου www.fdkarlas.gr ΚΥΑ υπογεγραμμένη από Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ (Σεπτ. 09) 1. ΥΑ 53948/ ΦΕΚ 1979 Β’ /31.12.04
2. ΥΑ 24825/ ΦΕΚ 802 /3.7.06
3. ΥΑ 53950/ΦΕΚ 1979 Β’ /31.12.04
4. ΥΑ 53949/ΦΕΚ 1979 Β’ /31.12.04
ΚΥΑ 126885/3051/ ΦΕΚ 1141 Β’ /11.8.03 ΥΑ 127889/4560/ ΦΕΚ 1604 Β’ /30.10.03
ΥΑ 5857/ ΦΕΚ 239 Β’ /23.2.05
ΥΑ 7233/3.7.09/ ΦΕΚ 303 ΥΟΔΔ /14.7.09
Εθνικό θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου – Β. Σποράδων www.alonissos-park.gr ΚΥΑ 23537/ ΦΕΚ 621 Δ /19.6.03 1. ΥΑ 53946/ ΦΕΚ 1961 Β’ /31.12.04
2. ΥΑ 38503/ ΦΕΚ 1382/B/6.10.05
3. ΥΑ 53944/ ΦΕΚ 1961 Β’ /31.12.04
4. ΥΑ 53945/ ΦΕΚ 1961 Β’ /31.12.04
ΚΥΑ 23537 /ΦΕΚ 621/ Δ/ 19.6.03 ΥΑ 126517/2773/ ΦΕΚ 939 Β’ /8.7.03 Τροποποίηση: ΥΑ 55318/485/ ΦΕΚ 334 Β’ /11.2.04
ΥΑ 25140/ ΦΕΚ 775Β’ /28.6.06

Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR 07)

Το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας(GR 07) έχει δημοσιευτεί στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας :

Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR 07)
Όταν επιλέξετε οποιοδήποτε κείμενο στον ιστοχώρο μας αυτό αντιγράφεται αυτόματα στο Πρόχειρο (Clipboard) και παραμένει επιλεγμένο, οπότε μπορείτε να το επικολλήσετε οπουδήποτε θέλετε.

Δώστε μας τη γνώμη σας

{{message}}
Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας.

Η Διαδικτυακή Πύλη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ
Ενημέρωση και επιλογή Απόρριψη όλων Αποδοχή όλων