Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μεριμνούμε για την ορθολογική διαχείριση του κρατικού πλούτου των φυσικών πόρων. Ειδικότερα, ελέγχουμε τη λειτουργία λατομείων και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος με τη λήξη της εκμετάλλευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Προωθούμε πολιτικές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με τον έγκαιρο έλεγχο των προβλεπομένων για τη χορήγηση- ανανέωση της σχετικής άδειας. Φροντίζουμε για τη βέλτιστη διαχείριση και την αποτελεσματική προστασία των υδάτινων πόρων με παράλληλη ευαισθητοποίηση και ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών φορέων.
Φροντίζουμε για την ορθή εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, έχουμε την αρμοδιότητα ενεργειών για την υλοποίηση κατεδαφίσεων αυθαιρέτων κατασκευών. Επιμελούμαστε την έγκαιρη εξέταση θεμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού (γνωμοδοτήσεις για τροποποιήσεις Γ.Π.Σ., αναθεωρήσεις, επεκτάσεις, τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων, καθορισμός νεκροταφείων και σχολικών χώρων) και αιτημάτων παρεκκλίσεων από τις πολεοδομικές διατάξεις.
Ελέγχουμε την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, ελέγχουμε αιτήματα για χορήγηση άδειας αποκατάστασης ΧΑΔΑ, συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων και ενεργούμε για την αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα. Επίσης, εξετάζουμε αιτήματα έγκρισης, τροποποίησης, ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων, διενεργούμε περιβαλλοντικούς ελέγχους και επιβάλλουμε πρόστιμα.

Όταν επιλέξετε οποιοδήποτε κείμενο στον ιστοχώρο μας αυτό αντιγράφεται αυτόματα στο Πρόχειρο (Clipboard) και παραμένει επιλεγμένο, οπότε μπορείτε να το επικολλήσετε οπουδήποτε θέλετε.

Δώστε μας τη γνώμη σας

{{message}}
Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας.

Η Διαδικτυακή Πύλη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ
Ενημέρωση και επιλογή Απόρριψη όλων Αποδοχή όλων