Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΝΟΜΟΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ

Θέματα Νομιμότητας των Πράξεων της Αυτοδιοίκησης

Η άσκηση κρατικής εποπτείας που προβλέπεται από το Σύνταγμά μας και από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο μιας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης επιβάλλουν τη λειτουργία ενός «θωρακισμένου μηχανισμού» ελέγχου της νομιμότητας των πράξεων της Αυτοδιοίκησης που θα σέβεται την αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης, αλλά και τα δικαιώματα των πολιτών. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας ως το ενδιάμεσο επίπεδο διοίκησης ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και την Αυτοδιοίκηση ασκούν τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ.

Ελέγχουμε τη νομιμότητα των προϋπολογισμών των Δήμων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, της περιουσίας (αγορές, μισθώσεις, δάνεια), των έργων, μελετών και διαγωνισμών, των προγραμματικών συμβάσεων και επιχειρησιακών προγραμμάτων, των προσλήψεων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και εποχικού προσωπικού, των υπηρεσιακών μεταβολών και μετατάξεων του προσωπικού, των αποφάσεων συλλογικών και μονομελών οργάνων κατόπιν ειδικής διοικητικής προσφυγής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα Τμήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας :

Τηλέφωνo Email

Τηλέφωνo Email

Όταν επιλέξετε οποιοδήποτε κείμενο στον ιστοχώρο μας αυτό αντιγράφεται αυτόματα στο Πρόχειρο (Clipboard) και παραμένει επιλεγμένο, οπότε μπορείτε να το επικολλήσετε οπουδήποτε θέλετε.

Δώστε μας τη γνώμη σας

{{message}}
Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας.

Η Διαδικτυακή Πύλη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ
Ενημέρωση και επιλογή Απόρριψη όλων Αποδοχή όλων