Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152

Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Ν.3463/2006,
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 17, παράγραφος 1α του Ν. 3812/2009

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 17, παράγραφος 1α του Ν. 3812/2009, οι οποίες εξετάζουν προσφυγές κατά αποφάσεων του Συντονιστή που αφορούν τον έλεγχο νομιμότητας αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, της δημαρχιακής επιτροπής και των οργάνων διοίκησης των ιδρυμάτων, των δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των συνδέσμων
Σύμφωνα με το άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 ("Καλλικράτης"), ο έλεγχος νομιμότητας των παραπάνω πράξεων θα ασκείται από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ελέγχου Ο.Τ.Α.)
Σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν. 3463/2006, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Συντονιστή που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 150, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.

Σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν συνολικά 4 Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Νόμου 3463/2006 :

Ειδική επιτροπή με έδρα τη Λάρισα και χωρική αρμοδιότητα τους νομούς Λάρισας και Τρικάλων
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Τηλέφωνο Email

Σχετικά έγγραφα

Ειδική επιτροπή με έδρα τη Λάρισα και χωρική αρμοδιότητα τους νομούς Μαγνησίας και Καρδίτσας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Τηλέφωνο Email

Σχετικά έγγραφα

Ειδική επιτροπή με έδρα τη Λαμία και χωρική αρμοδιότητα τους νομούς Φθιώτιδας, Ευρυτανίας και Φωκίδας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Τηλέφωνο Email

Σχετικά έγγραφα

Ειδική επιτροπή με έδρα τη Χαλκίδα και χωρική αρμοδιότητα τους νομούς Εύβοιας και Βοιωτίας
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Τηλέφωνο Email

Σχετικά έγγραφα

Όταν επιλέξετε οποιοδήποτε κείμενο στον ιστοχώρο μας αυτό αντιγράφεται αυτόματα στο Πρόχειρο (Clipboard) και παραμένει επιλεγμένο, οπότε μπορείτε να το επικολλήσετε οπουδήποτε θέλετε.

Δώστε μας τη γνώμη σας

{{message}}
Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας.

Η Διαδικτυακή Πύλη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ
Ενημέρωση και επιλογή Απόρριψη όλων Αποδοχή όλων