Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 2508/1997 (Α’ 124)

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα εγκεκριμένα Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ανά Περιφερειακή Ενότητα και τα αντίστοιχα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας
ΠΕΡΙΟΧΗ Αριθμός/Τεύχος/Ημερομηνία ΦΕΚ
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας
ΠΕΡΙΟΧΗ Αριθμός/Τεύχος/Ημερομηνία ΦΕΚ
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων
ΠΕΡΙΟΧΗ Αριθμός/Τεύχος/Ημερομηνία ΦΕΚ
Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας
ΠΕΡΙΟΧΗ Αριθμός/Τεύχος/Ημερομηνία ΦΕΚ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας
ΠΕΡΙΟΧΗ Αριθμός/Τεύχος/Ημερομηνία ΦΕΚ
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας
ΠΕΡΙΟΧΗ Αριθμός/Τεύχος/Ημερομηνία ΦΕΚ
Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας
ΠΕΡΙΟΧΗ Αριθμός/Τεύχος/Ημερομηνία ΦΕΚ
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας
ΠΕΡΙΟΧΗ Αριθμός/Τεύχος/Ημερομηνία ΦΕΚ
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας
ΠΕΡΙΟΧΗ Αριθμός/Τεύχος/Ημερομηνία ΦΕΚ
Ισχύον Θεσμικό Πλαίσιο μετά την δημοσίευση του Ν.4447/2017 (Α΄ 241)
  • Η αναθεώρηση και τροποποίηση εγκεκριμένων κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4447/23-12-2016 (Α΄241) Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4447/23-12-2016 (Α΄241).
  • Τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του Ν.4447/23-12-2016 (Α΄241) Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης δύνανται να τροποποιούνται σημειακά με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Ν. 2508/1997 (Α’ 124).
    (Παράγραφος 13 του Άρθρου 7 του Ν.4447/23-12-2016 (Α΄241)).
  • Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και Πολεοδομικών Μελετών συνεχίζονται με βάση τις διατάξεις δυνάμει των οποίων εκπονούνται.
    (Παράγραφος 1 του Άρθρου 13 του Ν.4447/23-12-2016 (Α΄241)).
Όταν επιλέξετε οποιοδήποτε κείμενο στον ιστοχώρο μας αυτό αντιγράφεται αυτόματα στο Πρόχειρο (Clipboard) και παραμένει επιλεγμένο, οπότε μπορείτε να το επικολλήσετε οπουδήποτε θέλετε.

Δώστε μας τη γνώμη σας

{{message}}
Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας.

Η Διαδικτυακή Πύλη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ
Ενημέρωση και επιλογή Απόρριψη όλων Αποδοχή όλων