Μετάβαση στο περιεχόμενο

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Επιτροπή ελέγχου δαπανών και εκλογικών παραβάσεων 2019
Τηλέφωνα επικοινωνίας Διεύθυνση αλληλογραφίας
2413 503574 (Σπανός Βασίλειος)
2413 503570 (Τεντόγλου Αθανασία)
2413 503576 (Σχινά Ελένη)
2413 503589 (Μπίλλης Χρήστος)
2413 503620 (Μούζα Δήμητρα)
Σωκράτους 111, 413 36 Λάρισα
  1. Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών & Εκλογικών Παραβάσεων (ΑΔΑ: 66ΓΛΟΡ10-7ΑΠ). (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 222/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./24-4-2019)
  2. Απόφαση απόσπασης υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας στην Επιτροπή Ελέγχου Εκλογικών Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του ν. 3870/2010 (ΑΔΑ: 7Ν22ΟΡ10-ΙΡΘ).
  3. 1η Τροποποίηση της αριθμ. 5933/54697/5-4 -2019 (ΦΕΚ 222/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./24-4-2019, ΑΔΑ: 66ΓΛΟΡ10-7ΑΠ) απόφασης, περί συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, του αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010, στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω3ΘΟΟΡ10-8ΣΧ).
  4. 2η Τροποποίηση της αριθμ. 5933/54697/5-4 -2019 (ΦΕΚ 222/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./24-4-2019, ΑΔΑ: 66ΓΛΟΡ10-7ΑΠ) απόφασης, περί συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, του αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010, στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 69ΓΜΟΡ10-ΑΙ3).
  5. Tροποποίηση της αριθμ. 5933/54697/5-4-2019 (ΦΕΚ 222/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./24-4-2019, ΑΔΑ: 66ΓΛΟΡ10-7ΑΠ) απόφασης, περί συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, του αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010, στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: Ω1ΡΨΟΡ10-Π9Ι).
Όταν επιλέξετε οποιοδήποτε κείμενο στον ιστοχώρο μας αυτό αντιγράφεται αυτόματα στο Πρόχειρο (Clipboard) και παραμένει επιλεγμένο, οπότε μπορείτε να το επικολλήσετε οπουδήποτε θέλετε.

Δώστε μας τη γνώμη σας

{{message}}
Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας.

Η Διαδικτυακή Πύλη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας χρησιμοποιεί cookies όπως ειδικότερα αναφέρεται εδώ
Ενημέρωση και επιλογή Απόρριψη όλων Αποδοχή όλων